Ohlášky 27. týdne v mezidobí (2018)

Neděle - 07. říjen 2018 (27. neděle B. R.)

08:00 - mše sv. v kostele ve Studenci (ZA FRANTIŠKA ŠIMÁČKA A RODIČE)
09:30 - mše sv. v Čisté u Horek (POSVÍCENÍ ČISTÁ)
11:00 - mše sv. v Zálesní Lhotě
16:30 - mše sv. v Čisté u Horek (TRADIČNÍ RITUS)

Pondělí - 08. říjen 2018

mše sv ve Studenci nebude

Úterý - 09. říjen 2018 (pam. sv. Dionýsia a druhů, a sv. Jana Leonardiho)

18:00 - mše sv. v kostele ve Studenci (ZA P. PRIMÁŘE ŠMEJKALA, RODIČE A MANŽELKU)

Středa - 10. říjen 2018

07:30 - mše sv. v kostele v Zálesní Lhotě (ZA MARII MÜHLOVOU A MANŽELA)
18:00 - mše sv. v Roztokách

Čtvrtek - 11. říjen 2018 (pam. sv. Františka z Assisi)

07:30 - adorace v kostele ve Studenci
08:00 - mše sv. v kostele ve Studenci (ZA RODIČE GOLIÁŠOVY A ŠTEMBEROVY A DĚTI)
18:00 - mše sv. v Čisté u Horek

Pátek - 12. říjen 2018 (pam. sv. Radima)

16:00 - mše sv. v kostele v Zálesní Lhotě (mše sv. na znamení, pokud někdo přijde)
18:00 - mše sv. v kostele ve Studenci (ZA VÁCLAVA ČERNÉHO A RODIČE A DĚTI)

Sobota - 13. říjen 2018

FARNÍ POUT DO FILIPOVA

Pátek - 14. září 2018 (26. neděle B. R.)

08:00 - mše sv. v kostele ve Studenci (ZA JINDŘICHA KUŘÍKA A RODIČE)
09:30 - mše sv. v Roztokách
11:00 - mše sv. v Zálesní Lhotě
11:00 - bohoslužba v Čisté u Horek

Příležitostná oznámení

  • Byla mi opět doporučena výměna klíčů a zámků od kostelů ve Studenci a Roztokách
  • Posvícení Roztoky u Jilemnice bude 14.10. - 2018, - 2. neděle v říjnu
  • Posvícení Zálesní Lhotě bude 21.10. - 2018, - 3. neděle v říjnu