Ohlášky 28. týdne v mezidobí (2010)

Neděle – 10. října 2010 (28. neděle v mezidobí)

09:00 – mše sv. v Roztokách (Posvícení)
11:00 – mše sv. v  Čisté u Horek (Slav. posvěcení oprav. střechy)
18:00 – růžencová pobožnost v kostele ve Studenci

Pondělí – 11. října 2010

07:30 – mše sv. v kostele ve Studenci
17:30 – výstav Nejsvětější Svátosti ve Studenci

Úterý – 12. října 2010 (pam. sv. Radima, biskupa)

18:30 – mše sv. v kostele ve Studenci (na úmysl dárce za uzdravení)

Středa – 13. října 2010

07:30 – mše sv. v kostele ve Studenci
16:00 – mše sv. v Roztokách
18:00 – mše sv. v Čisté u Horek
19:00 – výstav Nejsvětější Svátosti ve Studenci

Čtvrtek – 14. října 2010 (pam. sv. Kalista I., papeže a muč.)

08:00 – mše sv. v kostele ve Studenci

Pátek – 15. října 2010 (pam. sv. Terezie od Ježíše, panny a uč. církve)

07:30 – mše sv. v Roztokách
16:00 – mše sv. v Zálesní Lhotě
18:00 – mše sv. v kostele ve Studenci (za Cecilii Tauchmanovou a celý rod)

Sobota – 16. října 2010 (pam. sv. Hedviky, řeholnice)

07:30 – mše sv. v kapli na faře ve Studenci
18:00 – mše sv. v Čisté u Horek

Neděle – 17. října 2010 (29. neděle v mezidobí)

08:00 – mše sv. v kostele ve Studenci (za rodiče Ulvrovy a Červovy a C.R.)
09:30 – mše sv. v Roztokách
11:00 – bohoslužba v kostele v Čisté u Horek
11:00 – mše sv. v Zálesní Lhotě
18:00 – růžencová pobožnost v kostele ve Studenci

Příležitostná oznámení:

  • Máme měsíc říjen, měsíc posv. růžence, prosíme, modlete se tuto modlitbu.