Ohlášky 28. týdne v mezidobí (2018)

Neděle - 14. říjen 2018 (28. neděle B. R.)

08:00 - mše sv. v kostele ve Studenci (ZA JINDŘICHA KUŘÍKA A RODIČE)
09:30 - mše sv. v Roztokách (POSVÍCENÍ Roztoky)
11:00 - mše sv. v Zálesní Lhotě
11:00 - bohoslužba v Čisté u Horek

Pondělí - 15. říjen 2018

mše sv ve Studenci nebude

Úterý - 16. říjen 2018 (pam. sv. Hedviky a sv. Markéty Marie Alacoque)

18:00 - mše sv. v kostele ve Studenci (ZA FRANTIŠKA A MARII JEBAVÝCH A DUŠE V OČISTCI)

Středa - 17. říjen 2018 (pam. sv. Ignáce Antiochijského, mučedníka)

07:30 - mše sv. v kostele v Zálesní Lhotě (TRADIČNÍ RITUS 1962)
18:00 - mše sv. v Roztokách

Čtvrtek - 18. říjen 2018 (svátek sv. Lukáše)

07:30 - adorace v kostele ve Studenci
08:00 - mše sv. v kostele ve Studenci (ZA ANEŽKU A RUDOLFA TOMÁŠOVY)
18:00 - mše sv. v Čisté u Horek

Pátek - 19. říjen 2018 (pam. sv. Jana, Izáka a druhů, sv. Pavla od Kříže)

16:00 - mše sv. v kostele v Zálesní Lhotě (mše sv. na znamení, pokud někdo přijde)
18:00 - mše sv. v kostele ve Studenci (NA PODĚKOVÁNÍ A ZA DALŠÍ BOŽÍ POMOC)

Sobota - 20. říjen 2018 (pam. sv. Vitala a Vendelína)

mše sv ve Studenci mimořádně nebude
18:00 - mše sv. v Čisté u Horek

Neděle - 21. říjen 2018 (29. neděle B. R.)

08:00 - mše sv. v kostele ve Studenci (ZA JANA ALBRECHTA)
09:30 - mše sv. v Roztokách
11:00 - mše sv. v Zálesní Lhotě (POSVÍCENÍ ZÁLESNÍ LHOTA)
11:00 - bohoslužba v Čisté u Horek
16:30 - mše sv. v kostele v Zálesní Lhotě (TRADIČNÍ RITUS)

Příležitostná oznámení

  • V pátek 19. 10. bude mše sv. pro děti
  • Soška Panny Marie Fatimské bude stát cca 4500,- Kč. Dobrovolně, kdo chce, můžete přispět paní doktorce Marii Mühlové, potvrzení u pana faráře
  • Na sobotu před první neděli adventní máme v plánu uspořádat koncert lesních rohů. Farnost by ráda požádala obec Studenec o spolupořadatelství tohoto koncertu