Ohlášky 29. týdne v mezidobí (2018)

Neděle - 21. říjen 2018 (29. neděle B. R.)

SVĚTOVÝ DEN MISIÍ
08:00 - mše sv. v kostele ve Studenci (ZA JANA ALBRECHTA)
09:30 - mše sv. v Roztokách
11:00 - mše sv. v Zálesní Lhotě (POSVÍCENÍ ZÁLESNÍ LHOTA)
11:00 - bohoslužba v Čisté u Horek
16:30 - mše sv. v kostele v Zálesní Lhotě (TRADIČNÍ RITUS)

Pondělí - 22. říjen 2018

mše sv ve Studenci nebude

Úterý - 23. říjen 2018 (pam. sv. Jana Kapistránského)

18:00 - mše sv. v kostele ve Studenci (NA PODĚKOVÁNÍ 60 LET)

Středa - 24. říjen 2018 (pam. sv. Antonína Maria Klareta)

18:00 - mše sv. v Roztokách

Čtvrtek - 25. říjen 2018 (pam. sv. Kryšpína)

07:30 - adorace v kostele ve Studenci
08:00 - mše sv. v kostele ve Studenci (ZA MIRKU MATUŠKOVU A JAROSL. KOVÁŘOVOU)
18:00 - mše sv. v Čisté u Horek

Pátek - 26. říjen 2018

16:00 - mše sv. v kostele v Zálesní Lhotě (mše sv. na znamení, pokud někdo přijde)
18:00 - mše sv. v kostele ve Studenci (ZA LUDMILU HENDRYCHOVOU A CELÝ ROD)

Sobota - 27. říjen 2018

07:30 - mše sv. v kostele ve Studenci (ZA NEMOCNÉ A ZA UZDRAVENÍ)
18:00 - mše sv. v Čisté u Horek

Neděle - 28. říjen 2018 (30. neděle B. R.)

08:00 - mše sv. v kostele ve Studenci (ZA JANA A MARII HENDRYCHOVY)
09:30 - mše sv. v Roztokách
11:00 - mše sv. v Zálesní Lhotě
11:00 - bohoslužba v Čisté u Horek

Příležitostná oznámení

  • 18. listopadu, o 33. neděli BR., budeme ve všech našich farnostech udělovat a přijímat Svátost pomazání nemocných. Je určena pro osoby vážně nemocné a osoby nad 60 let věku. Doporučuje se kombinace této svátosti se Svatou zpovědí a zbožným Svatým příjímáním
  • Soška Panny Marie Fatimské bude stát cca 4500,- Kč. Dobrovolně, kdo chce, můžete přispět paní doktorce Marii Mühlové, potvrzení u pana faráře
  • Na sobotu před první neděli adventní máme v plánu uspořádat koncert lesních rohů. Farnost by ráda požádala obec Studenec o spolupořadatelství tohoto koncertu
  • Za týden bude změna z letního času na zimní