Ohlášky 3. adventního týdne (2010)

Neděle – 12. prosince 2010 (3. neděle adventní)

08:00 – mše sv. v kostele ve Studenci (úml. dárce, křtiny Kryštůfka Hylmara)
09:30 – mše sv. v Roztokách
11:00 – mše sv. v kostele v Čisté u Horek
11:00 – bohoslužba v Zálesní Lhotě
17:30 – več. modlitba ve Studenci

Pondělí – 13. prosince 2010 (pondělí po 3. neděli adventní)

07:30 – mše sv. v kapli na faře ve Studenci

Úterý – 14. prosince 2010 (úterý po 3. neděli adventní)

18:30 – mše sv. v kostele ve Studenci (za Petra Vancla a rodiče)

Středa – 15. prosince 2010 (středa po 3. neděli adventní)

07:30 – mše sv. v kapli na faře ve Studenci
16:00 – mše sv. v  Roztokách
18:00 – mše sv. v Čisté u Horek

Čtvrtek – 16. prosince 2010 (čtvrtek po 3. neděli adventní)

08:00 – mše sv. v kostele ve Studenci

Pátek – 17. prosince 2010 (pátek po 3. neděli adventní)

07:30 – mše sv. v Roztokách
16:00 – mše sv. v Zálesní Lhotě
18:00 – mše sv. v kostele ve Studenci (za Josefa Erlebacha, rodiče a sestru)

Sobota – 18. prosince 2010 (sobota po 3. neděli adventní)

mše sv. ve Studenci nebude
15: 30 – mše sv. v Čisté u Horek

Neděle – 19. prosince 2010 (4. neděle adventní)

08:00 – mše sv. v kostele ve Studenci
09:30 – mše sv. v Roztokách
11:00 – mše sv. v kostele v Zálesní Lhotě
11:00 – bohoslužba v Čisté u Horek
17:30 – več. modlitba ve Studenci

Příležitostná oznámení:

  • Na páteční mši sv. budou tento týden zpívat děti.
  • Dnešní neděli budou děti nabízet vánoční pohledy pro misie, za dobrovolný příspěvek.
  • Dne 18. prosince, v sobotu všechny srdečně zveme na koncert pěveckého sboru MUSICA FORTUNA od 17 hodin do kostela v Čisté u Horek.