Ohlášky 3. adventního týdne (2012)

Neděle 16. prosinec 2012 (3. neděle adventní)

08:00 – mše sv. v kostele ve Studenci (Za farnost)
09:30 – mše sv. v Roztokách
11:00 – bohoslužba v Čisté u Horek
11:00 – mše sv. v Zálesní Lhotě

Pondělí 17. prosinec 2012 (před štědrým dnem)

mše sv. v kostele ve Studenci nebude
17:30 – Výstav NSO v kostele ve Studenci

Úterý 18. prosinec 2012 (před štědrým dnem)

18:00 – mše sv. v kostele ve Studenci (Za zemřelé rodiče)

Středa 19. prosinec 2012 (před štědrým dnem)

07:30 – mše sv. v kapli na f. ve Studenci
17:00 – mše sv. v Roztokách
18:00 – Výstav NSO v kostele ve Studenci

Čtvrtek 20. prosinec 2012 (před štědrým dnem)

07:15-07:45 – Výstav NSO v kostele ve Studenci
08:00 – mše sv. v kostele ve Studenci (Za Karla Karáska a manželku)
17:00 – mše sv. v Čisté u Horek

Pátek 21. prosinec 2012 (před štědrým dnem)

16:00 – mše sv. v Zálesní Lhotě
18:00 – mše sv. v kostele ve Studenci (Za farnost)
20:00 – adorace v Roztokách

Sobota 22. prosinec 2012 (před štědrým dnem)

06:30 – mše sv. v Zálesní Lhotě
07:00 – zpívání staročeských rorátů v Z. Lhotě
17:00 – mše sv. v Čisté u Horek

Neděle 23. prosinec 2012 (4. neděle adventní)

08:00 – mše sv. v kostele ve Studenci (Za Anežku Karáskovou, manž. a celý rod)
09:30 – mše sv. v Roztokách
11:00 – mše sv. v Zálesní Lhotě
11:00 – bohoslužba v Čisté u Horek

Příležitostná oznámení

  • Všechny srdečně zveme na zpěv staročeských rorátů. Sobotní ranní mše sv. začíná ve Lhotě už od 6. 30h. a od 7 hodin ráno zpěv staročeských rorátů
  • Prosíme jako každý rok o pomoc při organizaci zajištění Betlémského Světla na vánoce
  • Prosíme jako každý rok o pomoc při organizaci zajištění stavby vánočního Betléma v kostele