Ohlášky 3. adventního týdne (2018)

Neděle - 16. prosinec 2018 (3. neděle adventní)

08:00 - mše sv. v kostele ve Studenci (ZA RŮŽENU VANCLOVOU, MANŽELA A SYNA PETRA)
09:30 - mše sv. v Roztokách
11:00 - mše sv. v Zálesní Lhotě
11:00 - bohoslužba v Čisté u Horek
16:30 - mše sv. v kostele v Zálesní Lhotě (TRADIČNÍ RITUS)

Pondělí - 17. prosinec 2018

mše sv ve Studenci nebude

Úterý - 18. prosinec 2018

18:00 - mše sv. v kostele ve Studenci

Středa - 19. prosinec 2018

17:00 - mše sv. v Roztokách

Čtvrtek - 20. prosinec 2018

07:30 - adorace v kostele ve Studenci
08:00 - mše sv. v kostele ve Studenci
17:00 - mše sv. v Čisté u Horek

Pátek - 21. prosinec 2018 (pam. sv. Petra Kanisia)

16:00 - mše sv. v kostele v Zálesní Lhotě (MŠE SV. NA ZNAMENÍ, KDYŽ NĚKDO PŘIJDE)
18:00 - mše sv. v kostele ve Studenci (NA PODĚKOVÁNÍ)

Sobota - 22. prosinec 2018

07:30 - mše sv. v kostele ve Studenci (ZA ANEŽKU KARÁSKOVOU, MANŽELA A CELÝ ROD)
17:00 - mše sv. v Čisté u Horek

Neděle - 23. prosinec 2018 (4. neděle adventní)

08:00 - mše sv. v kostele ve Studenci (ZA KARLA HÁKA A RODIČE)
09:30 - mše sv. v Roztokách
11:00 - mše sv. v Zálesní Lhotě
11:00 - bohoslužba v Čisté u Horek

Příležitostná oznámení

  • Betlémské světlo bude přivezeno do Studence v neděli 16. 12. po obědě, a uchovávat si ho budou skauti a pan kostelník na příští týden Karel Vancl. Světlo pak bude k dispozici v pátek 21.12. na mši svaté. V sobotu 22.12. ho budou skauti navečer roznášet po vesnici, a v neděli 23.12. bude opět k dispozici v kostele