Ohlášky 3. postního týdne (2013)

Neděle - 03. březen 2013 (3. neděle postní)

08:00 - mše sv. v kostele ve Studenci (Za Ludmilu Molovou)
09:30 - mše sv. v Roztokách
11:00 - mše sv. v Zálesní Lhotě
11:00 - bohoslužba v Čisté u Horek
15:00 - křížová cesta ve Studenci

Pondělí - 04. březen 2013

mše sv. ve Studenci nebude
17:30 - Výstav NSO v kostele ve Studenci

Úterý - 05. březen 2013

18:00 - mše sv. v kostele ve Studenci (Za Františku Špidlenovou, manž. a rodiče)

Středa - 06. březen 2013

07:30 - mše sv. v kapli na f. ve Studenci
17:00 - mše sv. v Roztokách
18:00 - Výstav NSO v kostele ve Studenci

Čtvrtek - 07. březen 2013

07:15-07:45 - Výstav NSO v kostele ve Studenci
08:00 - mše sv. v kostele ve Studenci (Za + Ludmilu Pavlíčkovou)
17:00 - mše sv. v Čisté u Horek

Pátek - 08. březen 2013

16:00 - mše sv. v Zálesní Lhotě
18:00 - mše sv. v kostele ve Studenci (Za Miroslava Mühla a rodiče z obou stran)
20:00 - adorace v Roztokách

Sobota - 09. březen 2013

07:30 - mše sv. v kapli na f. ve Studenci
13:30 - pohřeb v kostele ve Studenci (Ludmila Pavlíčková)
17:00 - mše sv. v Čisté u Horek

Neděle - 10. březen 2013 (4. neděle POSTNí)

08:00 - mše sv. v kostele ve Studenci (Za Farnost)
09:30 - mše sv. v Roztokách
11:00 - mše sv. v Zálesní Lhotě
11:00 - bohoslužba v Čisté u Horek
15:00 - křížová cesta ve Studenci
16:30 - mše sv. v Zálesní Lhotě (Tridentská mše)