Ohlášky 3. týdne v mezidobí (2011)

Neděle – 23. ledna 2011 (3. neděle v mezidobí)

08:00 – mše sv. v kostele ve Studenci (Na poděkování)
09:30 – mše sv. v Roztokách
11:00 – mše sv. v kostele v Čisté u Horek
11:00 – bohoslužba v Zálesní Lhotě
17:30 – več. modlitba ve Studenci

Pondělí – 24. ledna 2011 (pam. sv. Frant. Saleského)

07:30 – mše sv. v kapli na faře ve Studenci

Úterý – 25. ledna 2011 (SVÁTEK OBRÁCENÍ SV. PAVLA)

18:30 – mše sv. v kostele ve Studenci (Za P. Frant. Tesaře)

Středa – 26. ledna 2011 (pam. sv. Timoteje a Tita, biskupů)

07:30 – mše sv. v kapli na faře ve Studenci
16:00 – mše sv. v  Roztokách
18:00 – mše sv. v Čisté u Horek

Čtvrtek – 27. ledna 2011

08:00 – mše sv. v kostele ve Studenci

Pátek – 28. ledna 2011 (památka sv. Tomáše Akvinského, kněze a uč.c.)

07:30 – mše sv. v Roztokách
16:00 – mše sv. v Zálesní Lhotě
18:00 – mše sv. v kostele ve Studenci (Za Jos. a Boženu Horáčkovy)

Sobota – 29. ledna 2011

07:30 – mše sv. v kapli na faře ve Studenci
18:00 – mše sv. v   Čisté u Horek

Neděle – 30. ledna 2011 (4. neděle v mezidobí)

08:00 – mše sv. v kostele ve Studenci
09:30 – mše sv. v Roztokách
11:00 – mše sv. v kostele v Zálesní Lhotě 
11:00 – bohoslužba v Čisté u Horek
17:30 – več. modlitba ve Studenci

Příležitostná oznámení:

  • Při páteční mši budou zpívat děti