Ohlášky 3. týdne v mezidobí (2018)

Pátek - 21. prosinec 2018 (3. neděle během roku)

08:00 - mše sv. v kostele ve Studenci (ZA JOSEFA A VLASTU TAUCHMANOVY)
09:30 - mše sv. v Roztokách u Jil.
11:00 - mše sv. v Zálesní Lhotě (KŘTINY VANCLOVI)
11:00 - BOHOSLUŽBA v Čisté u Horek
16:30 - mše sv. v Zálesní Lhotě (Tradiční ritus)

Pondělí - 22. leden 2018

mše sv. ve Studenci NEBUDE

Úterý - 23. leden 2018

18:00 - mše sv. v kostele ve Studenci (ZA TOMÁŠE HRUŠKU A CELOU RODINU)

Středa - 24. leden 2018 (Pam. sv. Františka Saleského)

07:30 - mše sv. v kostele ve Studenci
17:00 - mše sv. v Roztokách u Jil.
18:00 - adorace v kostele ve Studenci

Čtvrtek - 25. leden 2018 (Svátek obrácení sv. Pavla)

07:30 - adorace v kostele ve Studenci
08:00 - mše sv. v kostele ve Studenci
17:00 - mše sv. v kostele v Čisté u Horek

Pátek - 26. leden 2018 (pam. sv. Timoteje a Tita, biskupů)

14:00 - pohřeb – rozloučení v Zálesní Lhotě (LUDMILA KUBOVÁ)
18:00 - mše sv. v kostele ve Studenci (ZA PODĚKOVÁNÍ)

Sobota - 27. leden 2018 (pam. sv. Anděly Mericiové, panny)

07:30 - mše sv. v kostele ve Studenci
17:00 - mše sv. v kostele v Čisté u Horek

Neděle - 28. leden 2018 (4. neděle během roku)

08:00 - mše sv. v kostele ve Studenci (LET P. J. HÁKOVÉ)
09:30 - mše sv. v Roztokách u Jil.
11:00 - mše sv. v Zálesní Lhotě
11:00 - BOHOSLUŽBA v Čisté u Horek