Ohlášky 3. velikonočního týdne (2013)

Neděle - 14. duben 2013 (III. NEDĚLE velikonoční)

08:00 - mše sv. v kostele ve Studenci (Za Petra Jandu a celý rod)
09:30 - mše sv. v Roztokách
11:00 - mše sv. v Zálesní Lhotě
11:00 - bohoslužba v Čisté u Horek
16:30 - mše sv. v Zálesní Lhotě (Tradiční ritus 1962)

Pondělí - 15. duben 2013

mše sv. ve Studenci nebude
17:30 - adorace kostel Studenec

Úterý - 16. duben 2013

18:00 - mše sv. v kostele ve Studenci (Za Marii Klíčovou)

Středa - 17. duben 2013

07:30 - mše sv. v kostele ve Studenci
13:00 - pohřeb v Čisté u Horek (František Plecháč)
18:00 - mše sv. v Roztokách
19:00 - Výstav NSO v kostele ve Studenci

Čtvrtek - 18. duben 2013

07:15 - 07: 45 – Výstav NSO v kostele ve Studenci
08:00 - mše sv. v kostele ve Studenci
18:00 - mše sv. v Čisté u Horek

Pátek - 19. duben 2013

16:00 - mše sv. v Zálesní Lhotě
18:00 - mše sv. v kostele ve Studenci (Za Anastázii Tauchmanovou, manžela a dceru)
20:00 - adorace v Roztokách

Sobota - 20. duben 2013

07:30 - mše sv. v kapli na f. ve Studenci
18:00 - mše sv. v Čisté u Horek

Neděle - 21. duben 2013 (IV. neděle velikonoční)

08:00 - mše sv. v kostele ve Studenci (Za Josefa a Annu Kuříkovy)
09:30 - mše sv. v Roztokách
11:00 - mše sv. v Zálesní Lhotě
11:00 - bohoslužba v Čisté u Horek