Ohlášky 3. velikonočního týdne (2014)

Neděle - 04. květen 2014 (3. neděle velikonoční)

08:00 - mše sv. v kostele ve Studenci (Za Marii a Václava Meisnarovy a duše .v o.)
09:30 - mše sv. v Roztokách (Pout v Roztokách)
11:00 - mše sv. v Zálesní Lhotě
11:00 - bohoslužba v Čisté u Horek
18:00 - májová v kostele ve Studenci
19:15 - májová v kostele v Roztokách

Pondělí - 05. květen 2014

mše sv. ve Studenci nebude

Úterý - 06. květen 2014 (pam. sv. Jana Sarkandra, kněze a muč.)

18:00 - mše sv. v kostele ve Studenci (Za Annu a Jana Valešovy a dceru)

Středa - 07. květen 2014

07:30 - mše sv. v kostele ve Studenci (Dárce)
17:30-17:50 - Růženec a výstav NSO v kostele v Roztokách
18:00 - mše sv. v Roztokách
19:00 - májová v kostele ve Studenci

Čtvrtek - 08. květen 2014 (Panny Marie, prostřednice milostí)

07:30-07:50 - Výstav NSO v kostele ve Studenci
08:00 - mše sv. v kostele ve Studenci
18:00 - mše sv. v Čisté u Horek (S májovou)

Pátek - 09. květen 2014

15:00 - Výstav NSO v kostele v Zálesní Lhotě
16:00 - mše sv. v Zálesní Lhotě
18:00 - mše sv. v kostele ve Studenci (Za Václava Kuříka a duše v očistci)

Sobota - 10. květen 2014

07:30 - mše sv. v kostele ve Studenci
18:00 - mše sv. v Čisté u Horek (S májovou)

Neděle - 11. květen 2014 (4. neděle velikonoční)

08:00 - mše sv. v kostele ve Studenci (Za Františka Chrtka, rod Chrtků a Háků)
09:30 - mše sv. v Roztokách
11:00 - mše sv. v Zálesní Lhotě
11:00 - bohoslužba v Čisté u Horek
16:00 - mše sv. v Zálesní Lhotě (Tradiční ritus 1962)
18:00 - májová v kostele ve Studenci
19:15 - májová v kostele v Roztokách

Příležitostná oznámení

  • Pouť k Roubence ve čtvrtek 8.5. Plakátek v předsíni, odchod 9.00 – Roztoky kostel, 9.30 Studenec kostel, 10.00 Žďár
  • Setkání dětí v HK dne 17. května 2014. Informace u Evy Tauchmanové