Ohlášky 30. týdne v mezidobí (2010)

Neděle – 24. října 2010 (30. neděle v mezidobí)

08:00 – mše sv. v kostele ve Studenci (poděkování za úrodu)
09:30 – mše sv. v Roztokách
11:00 – bohoslužba v kostele v Čisté u Horek
11:00 – mše sv. v Zálesní Lhotě
18:00 – růžencová pobožnost v kostele ve Studenci

Pondělí – 25. října 2010

07:30 – mše sv. v kostele ve Studenci (za Václava Jirana a rodiče)
17:30 – výstav Nejsvětější Svátosti ve Studenci

Úterý – 26. října 2010

18:30 – mše sv. v kostele ve Studenci (za uzdravení)

Středa - 27. října 2010

mše sv. v kostele ve Studenci mimořádně nebude
16:00 – mše sv. v Roztokách
18:00 – mše sv. v Čisté u Horek
19:00 – výstav Nejsvětější Svátosti ve Studenci

Čtvrtek – 28. října 2010

08:00 – mše sv. v kostele ve Studenci (za Petra Jandu a rodiče)

Pátek – 29. října 2010

07:30 – mše sv. v Roztokách
16:00 – mše sv. v Zálesní Lhotě
18:00 – mše sv. v kostele ve Studenci (za Gertu Tomášovou a rodiče)

Sobota – 30. října 2010

07:30 – mše sv. v kapli na faře ve Studenci
14:00 – pohřeb v kostele ve Studenci (p. Karásková)
18:00 – mše sv. v  Zálesní Lhotě

Neděle – 31. října 2010 (31. neděle v mezidobí)

08:00 – mše sv. v kostele ve Studenci
09:30 – mše sv. v Roztokách
11:00 – bohoslužba v kostele v Zálesní Lhotě
11:00 – mše sv. v Čisté u Horek
17:30 – dušičková pobožnost na hřbitově ve Studenci (Modlitba za zesnulé)

Příležitostná oznámení:

  • Máme měsíc říjen, měsíc posv. růžence, prosíme, modlete se tuto modlitbu.
  • V zákristii jsou k dostání kalendáře na příští rok.
  • Dnešní sbírka bude tradičně věnována na misie.
  • V sobotu, 6. listopadu se v Kulturním domě Víchová bude konat už třetí vik. Zábava mládeže. Samotnému vystoupení pozvaných kapel bude předcházet úvodní beseda na téma „střípky ze života krkonošského spolča před 17. listopadem 89“. Hostem bude P. Vítek Horák a zve na ni kněze i laiky, kteří se na životě mládeže tehdy nějak podíleli. Více informací na plakátě.