Ohlášky 30. týdne v mezidobí (2018)

Neděle - 28. říjen 2018 (30. neděle B. R.)

08:00 - mše sv. v kostele ve Studenci (ZA JANA A MARII HENDRYCHOVY)
09:30 - mše sv. v Roztokách
11:00 - mše sv. v Zálesní Lhotě
11:00 - bohoslužba v Čisté u Horek

Pondělí - 29. říjen 2018

mše sv ve Studenci nebude

Úterý - 30. říjen 2018 (pam. sv. Marcela)

18:00 - mše sv. v kostele ve Studenci

Středa - 31. říjen 2018 (pam. sv. Wolfganga)

18:00 - mše sv. v Roztokách

Čtvrtek - 01. listopad 2018 (SLAVNOST VŠECH SVATÝCH)

16:30 - mše sv. v Čisté u Horek
18:00 - mše sv. v kostele ve Studenci (ZA STUDENECKOU FARNOST)
20:00 - mše sv. ve Vidochově (TRADIČNÍ RITUS)

Pátek - 02. listopad 2018 (vzpomínka na věrné zemřelé, první pátek)

16:00 - mše sv. v kostele v Zálesní Lhotě (mše sv. na úmysl sv. Otce)
17:30 - pobožnost na hřbitově ve Studenci (DUŠIČKOVÁ POBOŽNOST)
18:00 - mše sv. v kostele ve Studenci (ZA KARLA A ANNU SYNKOVY A CELÝ ROD)
20:00 - mše sv. v Zálesní Lhotě (TRADIČNÍ RITUS)

Sobota - 03. listopad 2018 (pam. sv. Martina de Porres)

07:30 - mše sv. v kostele ve Studenci
17:00 - mše sv. v Čisté u Horek

Neděle - 04. listopad 2018 (31. neděle B. R.)

08:00 - mše sv. v kostele ve Studenci (ZA LADISLAVA A EMILII TAUCHMANOVY)
09:30 - mše sv. v Roztokách
11:00 - mše sv. v Zálesní Lhotě
11:00 - bohoslužba v Čisté u Horek
16:30 - mše sv. v kostele v Čisté u Horek (TRADIČNÍ RITUS)

Příležitostná oznámení

  • Podmínky pro získání plnomocných odpustků na svátky, jsou stejné, jako každý rok a písemně citované níže
  • Dušičková pobožnost na hřbitově bude v Pátek v 17: 30h ve Studenci
  • 18. listopadu, o 33. neděli BR., budeme ve všech našich farnostech udělovat a přijímat Svátost pomazání nemocných. Je určena pro osoby vážně nemocné a osoby nad 60 let věku. Doporučuje se kombinace této svátosti se Svatou zpovědí a zbožným Svatým příjímáním
  • Dobrovolně, kdo chce, můžete přispět na sošku Panny Marie Fatimské paní doktorce Marii Mühlové, potvrzení u pana faráře. Soška Panny Marie Fatimské je již ve Studenci, připravena k zasvěcení našich farností
  • Misijní cukrárna bude na faře Studenec v neděli 4. 11. po mši sv.

Podmínky pro získání plnomocných odpustků

  • Odpustky pro duše v očistci.
  • 1. listopadu odpoledne a 2. listopadu po celý den je možné získat při návštěvě kteréhokoliv kostela plnomocné odpustky, přivlastnitelné pouze duším v očistci. Kromě tří obvyklých podmínek, svátost pokání, sv. Přijímání, modlitba na úmysl sv. Otce, je podmínkou pomodlit se při návštěvě kostela modlitbu Páně a vyznání víry.
  • Od 1. do 8. listopadu je možné získat po splnění tří obvyklých podmínek denně plnomocné odpustky, přivlastnitelné pouze duším v očistci, pokud navštíví někdo hřbitov a pomodlí se tam třeba jen v duchu za zemřelé. V ostatních dnech lze takto získat odpustky částečné.
  • 2. listopadu každý kněz obvykle slouží tři mše. Jednu slouží na úmysl sv. Otce, jednu na úmysl mešního stipendia (intence) a třetí za všechny zemřelé.