Ohlášky 31. týdne v mezidobí (2010)

Neděle – 31. října 2010 (31. neděle v mezidobí)

08:00 – mše sv. v kostele ve Studenci
09:30 – mše sv. v Roztokách
11:00 – bohoslužba v kostele v Zálesní Lhotě
11:00 – mše sv. v Čisté u Horek
17:30 – pobožnost na hřbitově ve Studenci (modlitba za zesnulé, zpěvníky s sebou)

Pondělí – 1. listopadu 2010 (SLAVNOST VŠECH SVATÝCH)

07:30 – mše sv. v kostele ve Studenci
18:00 – mše sv. v kostele ve Studenci

Úterý – 2. listopadu 2010 (památka věrných zemřelých)

16:30 – mše sv. v Roztokách
18:00 – mše sv. v kostele ve Studenci

Středa – 3. listopadu 2010 (pam.sv. Martina de Porres)

07:30 – mše sv. v kostele ve Studenci (za Karla Háka a rodiče)
16:00 – mše sv. v Roztokách
18:00 – mše sv. v Čisté u Horek
19:00 – výstav Nejsvětější Svátosti ve Studenci

Čtvrtek – 4. listopadu 2010 (pam. sv. Karla Boromejského)

08:00 – mše sv. v kostele ve Studenci (za karla Jeníka, manž. a c.r.)

Pátek – 5. listopadu 2010 (první pátek v měsíci)

07:30 – mše sv. v Roztokách
16:00 – mše sv. v Zálesní Lhotě
18:00 – mše sv. v kostele ve Studenci (za rodiče Černých, Stránských a děti)

Sobota – 6. listopadu 2010 (první sobota v měsíci)

07:30 – mše sv. v kostele ve Studenci
18:00 – mše sv. v Čisté u Horek

Neděle – 7. listopadu 2010 (32. neděle v mezidobí)

08:00 – mše sv. v kostele ve Studenci (za Jiřího Maťátka)
09:30 – mše sv. v Roztokách
11:00 – bohoslužba v kostele v Čisté u Horek
11:00 – mše sv. v Zálesní Lhotě
17:30 – več. modlitba v kostele ve Studenci

Příležitostná oznámení:

  • Na pastorační návštěvu naší farnosti přijede dne 28. 11. t.r. Mons. Tomáš Holub z biskupství.
  • Sbírka na střechu v Roztokách činila 26.300,–. Pán Bůh zaplať.
  • Sbírka na misie vynesla 9. 060 ,- Kč. Pán Bůh zaplať.
  • V sobotu, 6. 11. se v Kult. domě Víchová koná vik. zábava mládeže. Více informací na plakátě.
  • Naše farnost by ráda na Krista Krále přijala mezi katechumeny Jirku Nového z Bukoviny, který má zájem o katolický křest.
  • Nabídka IKD přímo domu s bonusem pro mládež do Madridu.
  • V naši farnosti probíhá finanční kontrola z KUHK kvůli dotaci na střechu Čistá.