Ohlášky 31. týdne v mezidobí (2018)

Neděle - 04. listopad 2018 (31. neděle B. R.)

08:00 - mše sv. v kostele ve Studenci (ZA LADISLAVA A EMILII TAUCHMANOVY)
09:30 - mše sv. v Roztokách
11:00 - mše sv. v Zálesní Lhotě
11:00 - bohoslužba v Čisté u Horek
16:30 - mše sv. v kostele v Čisté u Horek (TRADIČNÍ RITUS)

Pondělí - 05. listopad 2018

mše sv ve Studenci nebude

Úterý - 06. listopad 2018 (pam. sv. Leonarda)

18:00 - mše sv. v kostele ve Studenci (NA PODĚKOVÁNÍ)

Středa - 07. listopad 2018

17:00 - mše sv. v Roztokách

Čtvrtek - 08. listopad 2018 (pam. sv. Gottfrieda)

07:30 - adorace v kostele ve Studenci
08:00 - mše sv. v kostele ve Studenci (ZA LADISLAVA A LUDMILU GRUNDOVY)
17:00 - mše sv. v Čisté u Horek

Pátek - 09. listopad 2018 (Svátek Posvěcení Later. Baziliky)

16:00 - mše sv. v kostele v Zálesní Lhotě
18:00 - mše sv. v kostele ve Studenci (ZA MIROSLAVU VOTOČKOVOU)

Sobota - 10. listopad 2018 (pam. sv. Lva Velikého)

07:30 - mše sv. v kostele ve Studenci
17:00 - mše sv. v Čisté u Horek

Neděle - 11. listopad 2018 (32. neděle B. R.)

08:00 - mše sv. v kostele ve Studenci (ZA JAROSLAVA TOMÁŠE, MANŽELKU A OBA RODY)
09:30 - mše sv. v Roztokách
11:00 - mše sv. v Zálesní Lhotě
11:00 - bohoslužba v Čisté u Horek

Příležitostná oznámení

  • 18. listopadu, o 33. neděli BR., budeme ve všech našich farnostech udělovat a přijímat Svátost pomazání nemocných. V Čisté bude udělována při mši svaté v sobotu 17. listopadu. Je určena pro osoby vážně nemocné a osoby nad 60 let věku. Doporučuje se kombinace této svátosti se Svatou zpovědí a zbožným Svatým příjímáním
  • Soška Panny Marie Fatimské je již ve Studenci, připravena k zasvěcení našich farností. K dnešnímu dni je zaplacena, přebytek uložíme na účet farnosti
  • Misijní cukrárna bude na faře Studenec v neděli 4. 11. po mši sv.