Ohlášky 32. týdne v mezidobí (2012)

Neděle - 11. listopad 2012 (32. neděle v mezidobí)

Za Jaroslava Tomáše, manželku, rodiče
08:00 - mše sv. v kostele ve Studenci (a sourozence)
09:30 - mše sv. v Roztokách
11:00 - bohoslužba v Zálesní Lhotě
11:00 - mše sv. v Čisté u Horek
17:00 - mše sv. v Zálesní Lhotě

Pondělí - 12. listopad 2012 (pam. sv. Josafata)

o sv. Andělu strážném
07:30 - mše sv. v kostele ve Studenci (Za duše v očistci)
17:30 - Výstav NSO v kostele ve Studenci

Úterý - 13. listopad 2012 (pam. sv. Anežky České)

18:00 - mše sv. v kostele ve Studenci (Za Josefa Vacka)

Středa - 14. listopad 2012

o sv. Josefu
07:30 - mše sv. v kostele ve Studenci (Za zemřelou maminku)
17:00 - mše sv. v Roztokách
18:00 - Výstav NSO v kostele ve Studenci

Čtvrtek - 15. listopad 2012 (pam. sv. Alberta Velikého)

07:15-07:45 - Výstav NSO v kostele ve Studenci
08:00 - mše sv. v kostele ve Studenci (Za farnost)
17:00 - mše sv. v Čisté u Horek

Pátek - 16. listopad 2012 (pam. sv. Markéty Skotské a Gertrudy Veliké)

16:00 - mše sv. v Zálesní Lhotě
18:00 - mše sv. v kostele ve Studenci (Za Anastázii Tauchmanovou, manž., a dceru)
20:00 - adorace v Roztokách

Sobota - 17. listopad 2012 (pam. sv. Alžběty Uherské)

07:30 - mše sv. v kapli na f. ve Studenci (Za + Mons. Ant. Sýkoru, pap. kapl.)
17:00 - mše sv. v Čisté u Horek

Neděle - 18. listopad 2012 (33. neděle v mezidobí)

08:00 - mše sv. v kostele ve Studenci (Za Josefa aAnu Kuříkovy)
09:30 - mše sv. v Roztokách
11:00 - bohoslužba v Čisté u Horek
11:00 - mše sv. v Zálesní Lhotě

Příležitostná oznámení

  • Občanské sdružení Stará škola v Zálesní Lhotě a ŘK farnost Zálesní Lhota srdečně zvou na koncert do kostela v Zálesní Lhotě dne 1. prosince od 18 hodin. Vstupné dobrovolné
  • Pan farář prosí o brigádu na pomoc s dřevem u fary a jeho přerovnáním. Nejprve prosíme dva dospělé a potom školáky a ministranty, pro které jde i o příležitost něco si vydělat. Informace jak a kam se dřevo rovná má Martin Hylmar, Bětka Kuříková a pan farář