Ohlášky 32. týdne v mezidobí (2018)

Neděle - 11. listopad 2018 (32. neděle B. R.)

08:00 - mše sv. v kostele ve Studenci (ZA JAROSLAVA TOMÁŠE, MANŽELKU A OBA RODY)
09:30 - mše sv. v Roztokách
11:00 - mše sv. v Zálesní Lhotě
11:00 - bohoslužba v Čisté u Horek

Pondělí - 12. listopad 2018

mše sv ve Studenci nebude

Úterý - 13. listopad 2018 (Pam. sv. Anežky České)

18:00 - mše sv. v kostele ve Studenci (ZA ANEŽKU PLECHÁČOVOU, MANŽELA A SYNA)

Středa - 14. listopad 2018

17:00 - mše sv. v Roztokách

Čtvrtek - 15. listopad 2018 (pam. sv. Alberta Velikého)

07:30 - adorace v kostele ve Studenci
08:00 - mše sv. v kostele ve Studenci
17:00 - mše sv. v Čisté u Horek

Pátek - 16. listopad 2018 (pam. sv. Markéty Skotské a sv. Gertrudy)

16:00 - mše sv. v kostele v Zálesní Lhotě
18:00 - mše sv. v kostele ve Studenci (ZA MANŽELE KURPILOVY A SYNA)

Sobota - 17. listopad 2018 (pam. sv. Alžběty Uherské)

07:30 - mše sv. v kostele ve Studenci (ZA ANASTÁZII TAUCHMANOVOU, MANŽELA A RODIČE Z O.S.)
17:00 - mše sv. v Čisté u Horek (UDÍLENÍ SVÁTOSTI NEMOCNÝCH PŘI MŠI SV.)

Neděle - 18. listopad 2018 (33. neděle B. R.)

UDÍLENÍ SVÁTOSTI NEMOCNÝCH PŘI MŠI SV. ve všech kostelích našich farností
08:00 - mše sv. v kostele ve Studenci (ZA JOSEFA A ANNU KUŘÍKOVY)
09:30 - mše sv. v Roztokách
11:00 - mše sv. v Zálesní Lhotě
11:00 - bohoslužba v Čisté u Horek
16:30 - mše sv. v kostele v Zálesní Lhotě (TRADIČNÍ RITUS)

 

Příležitostná oznámení

  • 18. listopadu, o 33. neděli BR., budeme ve všech našich farnostech udělovat a přijímat Svátost pomazání nemocných. V Čisté bude udělována při mši svaté v sobotu 17. listopadu. Je určena pro osoby vážně nemocné a osoby nad 60 let věku. Doporučuje se kombinace této svátosti se Svatou zpovědí a zbožným Svatým příjímáním
  • Ve středu 14. 11. se koná od 17 hodin na faře ve Studenci misijní klubko