Ohlášky 33. týdne v mezidobí (2010)

Neděle – 14. listopadu 2010 (33. neděle v mezidobí)

08:00 – mše sv. v kostele ve Studenci (za jar. Tomáše a C.R.)
09:30 – mše sv. v Roztokách
11:00 – bohoslužba v kostele v Zálesní Lhotě
11:00 – mše sv. v Čisté u Horek
Večerní modlitba nebude

Pondělí – 15 . listopadu 2010

Mše sv. ve Studenci není

Úterý – 16 . listopadu 2010 (pam. sv. Markéty Skotské a sv. Gertrudy)

18:30 – mše sv. v kostele ve Studenci (poděkování za 60 let života)

Středa – 17. listopadu 2010 (pam. sv. Alžběty Uherské, řeholnice)

07:30 – mše sv. v kostele ve Studenci
16:00 – mše sv. v Roztokách
18:00 – mše sv. v Čisté u Horek
19:00 – výstav Nejsvětější Svátosti ve Studenci

Čtvrtek – 18. listopadu 2010

Votivní mše o eucharistii
08:00 – mše sv. v kostele ve Studenci (za Annu a Josefa Kuříkovy)

Pátek – 19. listopadu 2010

Votivní mše o Tajemstvích Páně
07:30 – mše sv. v Roztokách
16:00 – mše sv. v Zálesní Lhotě
18:00 – mše sv. v kostele ve Studenci (za Anastázii Tauchmanovou a manž.)

Sobota – 20. listopadu 2010

Votivní mše o Panně Marii
07:30 – mše sv. v kapli na faře ve Studenci
18:00 – mše sv. v  Čisté u Horek

Neděle – 21. listopadu 2010 (SLAVNOST JEŽÍŠE KRISTA KRÁLE)

08:00 – mše sv. v kostele ve Studenci (za Jos. Tichého, Marii a Ludmilu Kuříkovy)
09:30 – mše sv. v Roztokách
11:00 – bohoslužba v kostele v Čisté u Horek
11:00 – mše sv. v Zálesní Lhotě
17:30 – več. modlitba v kostele ve Studenci

Příležitostná oznámení:

  • Naše farnost na Krista Krále přijme mezi kandidáty katechumenátu Jirku Nového z Bukoviny, který má zájem o katolický křest. Při obřadu mu bude uděleno první předání Písma sv.
  • Finanční kontrola z KUHK kvůli dotaci na střechu Čistá, dopadla pro farnost dobře, až na malé nedostatky, které na své náklady odstraní prováděcí firma.
  • Všichni členové pastorační rady jsou zváni v neděli 28. listopadu od 15. hodin na faru Studenec, k setkání s mons. Tomášem Holubem z biskupství.
  • Ve čtvrtek proběhlo na OU Čistá promítání a prezentace diapozitivů ohledně opravy střechy v na místním kostele za účasti cca 11 osob.