Ohlášky 33. týdne v mezidobí (2012)

Neděle - 18. listopad 2012 (33. neděle v mezidobí)

08:00 - mše sv. v kostele ve Studenci (Za Josefa a Annu Kuříkovy)
09:30 - mše sv. v Roztokách
11:00 - bohoslužba v Čisté u Horek
11:00 - mše sv. v Zálesní Lhotě

Pondělí - 19. listopad 2012

o sv. Andělu strážném
07:30 - mše sv. v kostele ve Studenci (Za duše v očistci)
17:30 - Výstav NSO v kostele ve Studenci

Úterý - 20. listopad 2012

18:00 - mše sv. v kostele ve Studenci (Za bratra Fr. Jebavého a manž. marii)

Středa - 21. listopad 2012 (pam. Zasvěcení Panny Marie v Jerusalemě)

o sv. Josefu
07:30 - mše sv. v kostele ve Studenci (Za obrácení hříšníků)
17:00 - mše sv. v Roztokách
18:00 - Výstav NSO v kostele ve Studenci

Čtvrtek - 22. listopad 2012 (pam. sv. Cecilie)

07:15-07:45 - Výstav NSO v kostele ve Studenci
08:00 - mše sv. v kostele ve Studenci (Za zemřelou maminku)
17:00 - mše sv. v Čisté u Horek

Pátek - 23. listopad 2012 (SLAVNOST SV. KLEMENTA I.)

16:00 - mše sv. v Zálesní Lhotě
18:00 - mše sv. v kostele ve Studenci (Za Emilii Jeníkovou, syna a vnuka)
20:00 - adorace v Roztokách

Sobota - 24. listopad 2012 (pam. sv.Ondřeje a druhů)

07:30 - mše sv. v kapli na f. ve Studenci

Neděle - 25. listopad 2012 (SLAVNOST JEŽÍŠE KRISTA KRÁLE)

08:00 - mše sv. v kostele ve Studenci (Za Janu Steinovou)
09:30 - mše sv. v Roztokách
11:00 - bohoslužba v Zálesní Lhotě
11:00 - mše sv. v Čisté u Horek
17:00 - mše sv. v Zálesní Lhotě

Příležitostná oznámení

  • Dne 23. 11. odpadá náboženství třetí třídě ve Studenci. Náhradní hodina bude dvouhodinovka 30. 11. od 11.45 do 13.15 h.
  • Občanské sdružení Stará škola v Zálesní Lhotě a ŘK farnost Zálesní Lhota srdečně zvou na koncert do kostela v Zálesní Lhotě dne 1. prosince od 18 hodin. Vstupné dobrovolné
  • Na advent chystáme zpívání borátů v Zálesní Lhotě. Podrobnosti budou ohlášeny
  • Sbírka na plošné pojištění