Ohlášky 33. týdne v mezidobí (2018)

Neděle - 18. listopad 2018 (33. neděle B. R.)

UDÍLENÍ SVÁTOSTI NEMOCNÝCH PŘI MŠI SV. ve všech kostelích našich farností
08:00 - mše sv. v kostele ve Studenci (ZA JOSEFA A ANNU KUŘÍKOVY)
09:30 - mše sv. v Roztokách
11:00 - mše sv. v Zálesní Lhotě
11:00 - bohoslužba v Čisté u Horek
16:30 - mše sv. v kostele v Zálesní Lhotě (TRADIČNÍ RITUS)

Pondělí - 19. listopad 2018

mše sv ve Studenci nebude

Úterý - 20. listopad 2018

18:00 - mše sv. v kostele ve Studenci (ZA RODINU EXNEROVU A HAVRDOVU)

Středa - 21. listopad 2018 (Zasvěcení Panny Marie v Jeruzalémě)

17:00 - mše sv. v Roztokách

Čtvrtek - 22. listopad 2018 (pam. sv. Cecilie)

07:30 - adorace v kostele ve Studenci
08:00 - mše sv. v kostele ve Studenci (ZA ŽIVÉ I ZEMŘELÉ STUDENECKÉ HASIČE)
17:00 - mše sv. v Čisté u Horek

Pátek - 23. listopad 2018 (pam. sv. Klementa I., pap. a muč.)

16:00 - mše sv. v kostele v Zálesní Lhotě
18:00 - mše sv. v kostele ve Studenci (ZA PODĚKOVÁNÍ A ZA DALŠÍ B.P.)

Sobota - 24. listopad 2018 (pam. sv. Ondřeje a druhů)

07:30 - mše sv. v kostele ve Studenci
17:00 - mše sv. v Čisté u Horek

Neděle - 25. listopad 2018 (SLAVNOST JEŽÍŠE KRISTA, KRÁLE)

08:00 - mše sv. v kostele ve Studenci
09:30 - mše sv. v Roztokách
11:00 - mše sv. v Zálesní Lhotě
11:00 - bohoslužba v Čisté u Horek

Příležitostná oznámení

  • Poděkování jménem p. V. Vanclové všem, kdo se zúčastnili misijní cukrárny. Na PMD se odeslalo 7300 kč