Ohlášky 34. týdne v mezidobí (2010)

Neděle – 21. listopadu 2010 (SLAVNOST JEŽÍŠE KRISTA KRÁLE)

08:00 – mše sv. v kostele ve Studenci (za Jos. Tichého, Marii a Ludmilu Kuříkovy)
09:30 – mše sv. v Roztokách
11:00 – bohoslužba v kostele v Čisté u Horek
11:00 – mše sv. v Zálesní Lhotě
Večerní modlitba nebude

Pondělí – 22. listopadu 2010

Z důvodu kněžského dne v HK mše sv.ve Studenci není.

Úterý – 23. listopadu 2010 (SLAVNOST SV. KLEMENTA I., pap. a muč.)

18:30 – mše sv. v kostele ve Studenci (um. darce)

Středa – 24. listopadu 2010 (pam. sv. Ondřeje a druhů, mučedníků)

07:30 – mše sv. v kostele ve Studenci
16:00 – mše sv. v Roztokách
18:00 – mše sv. v Čisté u Horek
19:00 – výstav Nejsvětější Svátosti ve Studenci

Čtvrtek – 25. listopadu 2010 (pam. sv. Kateřiny Alexandrijské, panny a muč.)

08:00 – mše sv. v kostele ve Studenci (votivní mše o eucharistii)

Pátek – 26. listopadu 2010

07:30 – mše sv. v Roztokách (votivní mše o Tajemstvích Páně)
16:00 – mše sv. v Zálesní Lhotě
18:00 – mše sv. v kostele ve Studenci (za Emilii Jeníkovou, rodiče, syna a vnuka)

Sobota - 27. listopadu 2010

07:30 – mše sv. v kapli na faře ve Studenci (votivní mše o Panně Marii)
18:00 – mše sv. v Zálesní Lhotě

Neděle – 28. listopadu 2010 (1. neděle adventní)

08:00 – mše sv. v kostele ve Studenci (za Miloslava Štefana a rodiče)
09:30 – mše sv. v Roztokách
11:00 – bohoslužba v kostele v Zálesní Lhotě
11:00 – mše sv. v Čisté u Horek
Večerní modlitba nebude

Příležitostná oznámení:

  • Tento pátek, 26. 11. by měla být ve Studenci mše sv. pro děti. Dále se tento pátek po mši sv. večer uskuteční adorace a modlitba za počatý život podle přání sv. Otce.
  • Všichni členové pastorační rady jsou zváni v neděli 28. listopadu od 15. hodin na faru Studenec, k setkání s mons. Tomášem Holubem z biskupství.