Ohlášky 4. postního týdne (2013)

Neděle - 10. březen 2013 (4. neděle POSTNí)

08:00 - mše sv. v kostele ve Studenci (Za Farnost)
09:30 - mše sv. v Roztokách
11:00 - mše sv. v Zálesní Lhotě
11:00 - bohoslužba v Čisté u Horek
15:00 - křížová cesta ve Studenci
16:30 - mše sv. v Zálesní Lhotě (Tridentská mše)

Pondělí - 11. březen 2013

mše sv. ve Studenci nebude
17:30 - Výstav NSO v kostele ve Studenci

Úterý - 12. březen 2013

18:00 - mše sv. v kostele ve Studenci

Středa - 13. březen 2013

07:30 - mše sv. v kapli na f. ve Studenci
17:00 - mše sv. v Roztokách
18:00 - Výstav NSO v kostele ve Studenci

Čtvrtek - 14. březen 2013

07:15-07:45 - Výstav NSO v kostele ve Studenci
08:00 - mše sv. v kostele ve Studenci
17:00 - mše sv. v Čisté u Horek

Pátek - 15. březen 2013

16:00 - mše sv. v Zálesní Lhotě
18:00 - mše sv. v kostele ve Studenci
20:00 - adorace v Roztokách

Sobota - 16. březen 2013

17:00 - mše sv. v Čisté u Horek

Neděle - 17. březen 2013 (5. neděle postní)

08:00 - mše sv. v kostele ve Studenci
09:30 - mše sv. v Roztokách
11:00 - mše sv. v Zálesní Lhotě
11:00 - bohoslužba v Čisté u Horek
15:00 - křížová cesta ve Studenci

Příležitostná oznámení

  • Pan farář bude udělovat rekolekci v sobotu, 16. 3. t.r. ve farnosti Mladá Boleslav
  • První svaté Přijímání dětí plánujeme asi na neděli 21. 4., což je Neděle Dobrého Pastýře
  • Žádosti nemocných o návštěvu kněze oznamujte v sakristii, nebo na faře
  • Svátosti smíření před velikonocemi je dobré využít před začátky bohoslužeb, a praktické nenechávat až na svatý týden nebo neděle, kvůli počtu kajícníků, dohoda je ovšem kdykoli možná. Povzbuzuje se v čase velikonočním tuto svátost přijmout