Ohlášky 4. týdne v mezidobí (2011)

Neděle – 30. ledna 2011 (4. neděle v mezidobí)

08:00 – mše sv. v kostele ve Studenci (za Alenu Dvořákovou)
09:30 – mše sv. v Roztokách
11:00 – mše sv. v kostele v Zálesní Lhotě
11:00 – bohoslužba v Čisté u Horek
17:30 – več. modlitba ve Studenci

Pondělí – 31. ledna 2011 (pam. sv. Dona Boska, kněze)

07:30 – mše sv. v kapli na faře ve Studenci

Úterý – 01. února 2011

18:30 – mše sv. v kostele ve Studenci

Středa – 02. února 2011 (SVÁTEK UVEDENÍ PÁNĚ DO CHRÁMU)

16:00 – mše sv. v  Roztokách
18:00 – mše sv. ve Studenci

Čtvrtek – 03. února 2011 (pam. sv. Blažeje, biskupa a mučedníka)

08:00 – mše sv. v kostele ve Studenci

Pátek – 04. února 2011 (první pátek v měsíci)

07:30 – mše sv. v Roztokách
16:00 – mše sv. v Zálesní Lhotě
18:00 – mše sv. v kostele ve Studenci (za Milušku Fejfarovou)

Sobota – 05. února 2011 (pam. sv. Agáty, panny a muč.)

07:30 – mše sv. v kostele ve Studenci
18:00 – mše sv. v Zálesní Lhotě

Neděle – 06. února 2011 (5. neděle v mezidobí)

08:00 – mše sv. v kostele ve Studenci (na poděkování)
09:30 – mše sv. v Roztokách
11:00 – mše sv. v kostele v Čisté u Horek
11:00 – bohoslužba v Zálesní Lhotě
17:30 – več. modlitba ve Studenci