Ohlášky 4. velikonočního týdne (2012)

Neděle - 29. duben 2012 (4. neděle velikonoční, neděle Dobrého Pastýře)

návštěva seminaristů
08:00 - mše sv. v kostele ve Studenci (Za Jaroslava Tomáše a celý rod)
09:30 - mše sv. v Roztokách
11:00 - mše sv. v Čisté u Horek
11:00 - bohoslužba v kostele v Zálesní Lhotě
17:00 - mše sv. v Zálesní Lhotě (V době školního vyučování)
18:00 - nešpory v kostele ve Studenci

Pondělí - 30. duben 2012

07:30 - mše sv. v kapli na f. ve Studenci
18:30 - Výstav NSO v kostele ve Studenci

Úterý - 01. květen 2012 (pam. sv. Josefa,dělníka)

18:00 - mše sv. v kostele ve Studenci (s první májovou)

Středa - 02. květen 2012

08:00 - mše sv. v kostele ve Studenci
18:00 - mše sv. v Roztokách
19:00 - Výstav NSO v kostele ve Studenci

Čtvrtek - 03. květen 2012 (sv. Filip a Jakub, apoštolové)

07:15-07:45 - Výstav NSO v kostele ve Studenci
08:00 - mše sv. v kostele ve Studenci
18:00 - mše sv. v Čisté u Horek
19:00 - májová v Zálesní Lhotě

Pátek - 04. květen 2012 (první pátek)

16:00 - mše sv. v Zálesní Lhotě
18:00 - mše sv. v kostele ve Studenci

Sobota - 05. květen 2012 (první sobota)

07:30 - mše sv. v kostele ve Studenci
18:00 - mše sv. v Čisté u Horek (S májovou)
19:00 - májová ve Studenci

Neděle - 06. květen 2012 (5. NEDĚLE VELIKONOČNÍ)

08:00 - mše sv. v kostele ve Studenci
09:30 - mše sv. v Roztokách (Poutní slavnost)
11:00 - bohoslužba v Čisté u Horek
11:00 - mše sv. v kostele v Zálesní Lhotě

Příležitostná oznámení

  • Děkujeme všem, kteří pomohli při návštěvě ctihodných seminaristů v naší farnosti
  • Příští týden uslyšíme Pastýřský list našich biskupů o rodině
  • Pan farář zve všechny ministranty, aby se přidaly k děvčátkům naší farnosti a zúčastnily se setkání dětí s otcem biskupem v sobotu 19. května. Kdo chce jet s panem farářem, je zván, jsou zváni jako doprovod i rodiče, děti mají být v rozmezí 5 – 14 let. Plakát je na nástěnce
  • Pan farář příští neděli posvětí standarty čisteckým hasičům