Ohlášky 4. velikonočního týdne (2013)

Neděle - 21. duben 2013 (IV. neděle velikonoční)

08:00 - mše sv. v kostele ve Studenci (Za Josefa a Annu Kuříkovy)
09:30 - mše sv. v Roztokách
11:00 - mše sv. v Zálesní Lhotě
11:00 - bohoslužba v Čisté u Horek

Pondělí - 22. duben 2013

mše sv. ve Studenci nebude
18:00 - adorace kostel Studenec

Úterý - 23. duben 2013 (Svátek sv. Vojtěcha)

18:00 - mše sv. v kostele ve Studenci

Středa - 24. duben 2013 (pam. sv. Jiří)

07:30 - mše sv. v kostele ve Studenci
18:00 - mše sv. v Roztokách
19:00 - Výstav NSO v kostele ve Studenci

Čtvrtek - 25. duben 2013 (Svátek sv. Marka)

07:15 - 07: 45 – Výstav NSO v kostele ve Studenci
08:00 - mše sv. v kostele ve Studenci
18:00 - mše sv. v Čisté u Horek

Pátek - 26. duben 2013

16:00 - mše sv. v Zálesní Lhotě
18:00 - mše sv. v kostele ve Studenci
20:00 - adorace v Roztokách

Sobota - 27. duben 2013

07:30 - mše sv. v kapli na f. ve Studenci
18:00 - mše sv. v Čisté u Horek

Neděle - 28. duben 2013 (V. NEDĚLE velikonoční)

08:00 - mše sv. v kostele ve Studenci (Za Jaroslava Tomáše, manželku a oba rody)
09:30 - mše sv. v Roztokách
11:00 - mše sv. v Zálesní Lhotě
11:00 - bohoslužba v Čisté u Horek

Příležitostná oznámení

  • První svaté Přijímání dětí se uskuteční s konečnou platnosti v neděli 26. května ve Studenci i v Roztokách