Ohlášky 5. postního týdne (2013)

Neděle - 17. březen 2013 (5. neděle postní)

08:00 - mše sv. v kostele ve Studenci (Za josefa Horáčka a rodiče)
09:30 - mše sv. v Roztokách
11:00 - mše sv. v Zálesní Lhotě
11:00 - bohoslužba v Čisté u Horek
15:00 - křížová cesta ve Studenci

Pondělí - 18. březen 2013

mše sv. ve Studenci nebude
17:30 - Výstav NSO v kostele ve Studenci

Úterý - 19. březen 2013 (SLAVNOST SVATÉHO JOSEFA)

18:00 - mše sv. v kostele ve Studenci (Za Josefa Jakoubka, rodiče a duše v očistci)

Středa - 20. březen 2013

07:30 - mše sv. v kapli na f. ve Studenci
17:00 - mše sv. v Roztokách
18:00 - Výstav NSO v kostele ve Studenci

Čtvrtek - 21. březen 2013

07:15-07:45 - Výstav NSO v kostele ve Studenci
08:00 - mše sv. v kostele ve Studenci (Za růženu Karáskovou)
17:00 - mše sv. v Čisté u Horek

Pátek - 22. březen 2013

16:00 - mše sv. v Zálesní Lhotě
18:00 - mše sv. v kostele ve Studenci (Za Jarmilu Kovářovou a rodiče)
20:00 - adorace v Roztokách

Sobota - 23. březen 2013

07:30 - mše sv. v kapli na f. ve Studenci
17:00 - mše sv. v Čisté u Horek

Neděle - 24. březen 2013 (KVĚTNÁ NEDĚLE)

08:00 - mše sv. v kostele ve Studenci (Za Josefa Kuříka)
09:30 - mše sv. v Roztokách
11:00 - mše sv. v Zálesní Lhotě
11:00 - bohoslužba v Čisté u Horek
15:00 - křížová cesta ve Studenci

Příležitostná oznámení

  • Ve středu 20. 3. od 17 h. je zkouška dětí u Horáčků
  • Páteční mše je pro děti
  • Příští neděli se budou křížovou cestu ve Studenci modlit mladší děti, zač. je v 15 h.
  • Po mši sv. budou děti na květnou neděli nabízet velikonoční pohledy pro misie