Ohlášky 5. postního týdne (2014)

Neděle - 06. duben 2014 (5. neděle postní)

08:00 - mše sv. v kostele ve Studenci (Za Frant. Tauchmana amanželku)
09:30 - mše sv. v Roztokách
11:00 - mše sv. v Zálesní Lhotě
11:00 - bohoslužba v Čisté u Horek
15:00 - křížová cesta ve Studenci

Pondělí - 07. duben 2014

mše sv. ve Studenci nebude

Úterý - 08. duben 2014

18:00 - mše sv. v kostele ve Studenci (Za ant. Kuříka a rodiče z o. s.)

Středa - 09. duben 2014

07:30 - mše sv. v kapli na f. ve Studenci
16:30-16:50 - Růženec a výstav NSO v kostele v Roztokách
18:00 - mše sv. v Roztokách
19:00 - Výstav NSO v kostele ve Studenci

Čtvrtek - 10. duben 2014

07:30-07:50 - Výstav NSO v kostele ve Studenci
08:00 - mše sv. v kostele ve (Za Boženu Myslivcovu)
18:00 - mše sv. v Čisté u Horek

Pátek - 11. duben 2014

14:00 - rozloučení kostel Roztoky (Frant. Kůžel)
16:00 - mše sv. v Zálesní Lhotě
18:00 - mše sv. v kostele ve Studenci (Za Anastásii tauchmanovou a manžela)

Sobota - 12. duben 2014

07:30 - mše sv. v kapli na f. ve Studenci
18:00 - mše sv. v Čisté u Horek

Neděle - 13. duben 2014 (KVĚTNÁ, PAŠIJOVÁ NEDĚLE)

začátek před sakristií
08:00 - mše sv. v kostele ve Studenci (Za Petra Jandu, syna a celý rod)
09:30 - mše sv. v Roztokách
11:00 - mše sv. v Zálesní Lhotě
11:00 - bohoslužba v Čisté u Horek
15:00 - křížová cesta ve Studenci

Příležitostná oznámení

  • Upřímné blahopřání p. J. Hamáčkové k 80. narozeninám
  • Velikonoční rozpis
  • Malá duchovní obnova v sobotu velikonočního oktávu, bude ještě upřesněna