Ohlášky 5. postního týdne (2018)

Neděle - 18. březen 2018 (5. neděle POSTNÍ)

08:00 - mše sv. v kostele ve Studenci (ZA JOSEFA A MARII ERBANOVY)
09:30 - mše sv. v Roztokách u Jil.
11:00 - mše sv. v Zálesní Lhotě
11:00 - BOHOSLUŽBA v Čisté u Horek
16:30 - mše sv. v Zálesní Lhotě (Tradiční ritus)

Pondělí - 19. březen 2018

mše sv. ve Studenci NEBUDE

Úterý - 20. březen 2018

18:00 - mše sv. v kostele ve Studenci (ZA JOSEFA JAKOUBKA, RODIČE A CELÝ ROD)

Středa - 21. březen 2018

07:30 - mše sv. v kostele ve Studenci
17:00 - mše sv. v Roztokách u Jil.
18:00 - adorace v kostele ve Studenci

Čtvrtek - 22. březen 2018

07:30 - adorace v kostele ve Studenci
08:00 - mše sv. v kostele ve Studenci (ZA FRANTIŠKA HORÁČKA, MANŽELKU A RODIČE)
17:00 - mše sv. v Čisté u Horek

Pátek - 23. březen 2018

16:00 - mše sv. v kostele v Zálesní Lhotě
18:00 - mše sv. v kostele ve Studenci (ZA JOSEFA VANCLA, MANŽELKU A SYNA PETRA)

Sobota - 24. březen 2018 (pam. sv. Patrika)

07:30 - mše sv. v kostele ve Studenci
17:00 - mše sv. v Čisté u Horek

Neděle - 25. březen 2018 (květná neděle)

08:00 - mše sv. v kostele ve Studenci
09:30 - mše sv. v Roztokách u Jil.
11:00 - mše sv. v Zálesní Lhotě
11:00 - BOHOSLUŽBA v Čisté u Horek

 

Příležitostná oznámení

  • Příležitost ke svátosti Pokání je v úterý a v pátek před mší sv., v neděli nejpozději 10 min před začátkem mše sv., a v ostatní dny a termíny podle dohody s knězem
  • Velikonoční pohledy si můžete rozebrat ve Studenci vzadu pod dětskou nástěnkou. Příspěvky na PMD prosím vkládejte do k tomu určené kasičky
  • Bratři a sestry, prosím vás, pokud víte o nemocných kteří by měli zájem o návštěvu kněze, sdělte nám to v sakristii
  • Před květnou nedělí je změna času