Ohlášky 5. velikonočního týdne (2012)

Neděle - 06. květen 2012 (5. NEDĚLE VELIKONOČNÍ)

08:00 - mše sv. v kostele ve Studenci
09:30 - mše sv. v Roztokách (Poutní slavnost)
11:00 - bohoslužba v Čisté u Horek
11:00 - mše sv. v kostele v Zálesní Lhotě

Pondělí - 07. květen 2012

07:30 - mše sv. v kapli na faře ve Studenci
18:30 - Výstav NSO v kostele ve Studenci

Úterý - 08. květen 2012 (Panny Marie, Prostřednice milostí)

18:30 - mše sv. v kostele ve Studenci

Středa - 09. květen 2012

07:30 - mše sv. v kostele ve Studenci
18:00 - mše sv. v Roztokách
19:00 - Výstav NSO v kostele ve Studenci

Čtvrtek - 10. květen 2012

07:15-07:45 - Výstav NSO v kostele ve Studenci
08:00 - mše sv. v kostele ve Studenci
18:00 - mše sv. v Čisté u Horek
19:00 - májová v Zálesní Lhotě

Pátek - 11. květen 2012

16:00 - mše sv. v Zálesní Lhotě
18:00 - mše sv. v kostele ve Studenci (Za Václava Kuříka a duše v očistci)

Sobota - 12. květen 2012

07:30 - mše sv. v kapli na faře ve Studenci

Pátek - 13. duben 2012 (6. neděle velikonoční)

08:00 - mše sv. v kostele ve Studenci (Za Frant. Chrtka, rod Chrtků a Háků)
09:30 - mše sv. v Roztokách
11:00 - mše sv. v Čisté u Horek
11:00 - bohoslužba v kostele v Zálesní Lhotě
17:00 - mše sv. v Zálesní Lhotě (V době školního vyučování)
18:00 - májová ve Studenci
19:30 - májová ve Roztokách

Příležitostná oznámení

  • Pan farář zve všechny ministranty, aby se přidaly k děvčátkům naší farnosti a zúčastnily se setkání dětí s otcem biskupem v sobotu 19. května. Kdo chce jet s panem farářem, je zván, jsou zváni jako doprovod i rodiče, děti mají být v rozmezí 5 – 14 let. Plakát je na nástěnce
  • Příští sobotu jsou 2x křtiny, jedny ve 13 a druhé ve 14 hodin