Ohlášky 5. velikonočního týdne (2013)

Neděle - 28. duben 2013 (V. NEDĚLE velikonoční)

08:00 - mše sv. v kostele ve Studenci (Za Jaroslava Tomáše, manželku a oba rody)
09:30 - mše sv. v Roztokách
11:00 - mše sv. v Zálesní Lhotě
11:00 - bohoslužba v Čisté u Horek

Pondělí - 29. duben 2013 (svátek sv. Kateřiny Sienské)

mše sv. ve Studenci nebude
18:00 - adorace kostel Studenec

Úterý - 30. duben 2013

18:00 - mše sv. v kostele ve Studenci (Za Annu Rackovou)
Po mši svaté I. májová

Středa - 01. květen 2013 (pam. sv. Josefa dělníka)

07:30 - mše sv. v kostele ve Studenci (Na poděkování)
18:00 - mše sv. v Roztokách
19:00 - Výstav NSO v kostele ve Studenci (májová pob.)

Čtvrtek - 02. květen 2013 (pam. sv. Atanáše)

07:15 - 07: 45 – Výstav NSO v kostele ve Studenci (Za Cecilii Tauchmanovou a duše v o.)
08:00 - mše sv. v kostele ve Studenci
18:00 - mše sv. v Čisté u Horek (májová)

Pátek - 03. květen 2013 (1. pátek)

16:00 - mše sv. v Zálesní Lhotě
18:00 - mše sv. v kostele ve Studenci (Na Poděkování)
20:00 - adorace v Roztokách

Sobota - 04. květen 2013 (1. sobota)

07:30 - mše sv. v kostele ve Studenci
18:00 - mše sv. v Čisté u Horek (S májovou)

Neděle - 05. květen 2013 (VI. neděle velikonoční)

08:00 - mše sv. v kostele ve Studenci (Za Farnost)
09:30 - mše sv. v Roztokách (Pout v Roztokách)
11:00 - mše sv. v Zálesní Lhotě
11:00 - bohoslužba v Čisté u Horek
18:00 - májová v kostele ve Studenci
19:30 - májová v Roztokách

Příležitostná oznámení

  • Ve farnosti Roztoky probíhá výběrové řízení na opravu krovu a stropu
  • První svaté příjímání bude 26. 5.
  • Hledáme někoho, kdo má vědomosti o elektroinstalaci studeneckého kostela kvůli přípravě na malování
  • Pozvánka na pout ke kapličce do Stromkovic