Ohlášky 5. velikonočního týdne (2019)

Neděle - 19. květen 2019 (5. neděle velikonoční)

08:00 - mše sv. v kostele ve Studenci
09:30 - mše sv. v Roztokách
11:00 - mše sv. v Zálesní Lhotě (POUTNÍ SLAVNOST)
11:00 - bohoslužba v Čisté u Horek
16:30 - mše sv. v Zálesní Lhotě (TRADIČNÍ RITUS)
18:00 - májová pobožnost ve Studenci
19:15 - májová pobožnost v Roztokách

Pondělí - 20. květen 2019

mše sv. ve Studenci nebude

Úterý - 21. květen 2019 (pam. sv. Kryštofa, kněze a druhů, mučedníků)

18:00 - mše sv. v kostele ve Studenci

Středa - 22. květen 2019 (pam. sv. Rity, řeholnice)

18:00 - mše sv. v kostele v Roztokách

Čtvrtek - 23. květen 2019

07:30 - adorace v kostele ve Studenci
08:00 - mše sv. v kostele ve Studenci
18:00 - mše sv. v Čisté u Horek (májová pobožnost)

Pátek - 24. květen 2019

16:00 - mše sv. v kostele v Zálesní Lhotě (MŠE SV. „NA ZNAMENÍ“, KDYŽ NĚKDO PŘIJDE)
18:00 - mše sv. v kostele ve Studenci

Sobota - 25. květen 2019 (pam. sv. Bedy Ctihodného, kněze a uč. círk.)

07:30 - mše sv. v kostele ve Studenci
18:00 - mše sv. v Čisté u Horek (májová pobožnost)

Neděle - 26. květen 2019 (6. neděle velikonoční)

08:00 - mše sv. v kostele ve Studenci
09:30 - mše sv. v Roztokách
11:00 - mše sv. v Zálesní Lhotě
11:00 - bohoslužba v Čisté u Horek
18:00 - májová pobožnost ve Studenci
19:15 - májová pobožnost v Roztokách