Ohlášky 6. týdne v mezidobí (2019)

Neděle - 17. únor 2019 (6. neděle během roku)

08:00 - mše sv. v kostele ve Studenci
09:30 - mše sv. v Roztokách
11:00 - mše sv. v Zálesní Lhotě
11:00 - bohoslužba v Čisté u Horek
16:30 - mše sv. v Zálesní Lhotě (TRADIČNÍ RITUS)

Pondělí - 18. únor 2019

mše sv. ve Studenci nebude

Úterý - 19. únor 2019

18:00 - mše sv. v kostele ve Studenci

Středa - 20. únor 2019

17:00 - mše sv. v kostele v Roztokách

Čtvrtek - 21. únor 2019 (pam. sv. Petra Damianiho, biskupa a uč. círk.)

07:30 - adorace v kostele ve Studenci
08:00 - mše sv. v kostele ve Studenci
17:00 - mše sv. v Čisté u Horek

Pátek - 22. únor 2019 (Svátek stolce svatého apoštola Petra)

16:00 - mše sv. v kostele v Zálesní Lhotě (MŠE SV. „NA ZNAMENÍ“, KDYŽ NĚKDO PŘIJDE)
18:00 - mše sv. v kostele ve Studenci

Sobota - 23. únor 2019 (pam. Polykarpa, biskupa a mučedníka)

07:30 - mše sv. v kostele ve Studenci
17:00 - mše sv. v Čisté u Horek

Neděle - 24. únor 2019 (7. neděle během roku)

08:00 - mše sv. v kostele ve Studenci
09:30 - mše sv. v Roztokách
11:00 - mše sv. v Zálesní Lhotě
11:00 - bohoslužba v Čisté u Horek