Ohlášky 6. velikonočního týdne (2011)

Neděle - 29. květen 2011

08:00 - mše sv. v kostele ve Studenci (Za otce biskupa)
09:30 - mše sv. v Roztokách
11:00 - mše sv. v Čisté u Horek
11:00 - bohoslužba v kostele v Zálesní Lhotě
18:00 - Májová v kostele ve Studenci
19:30 - Májová v kostele v Roztokách

Pondělí - 30. květen 2011

07:30 - mše sv. kostele ve Studenci

Úterý - 31. květen 2011

18:30 - mše sv. v kostele ve Studenci (Na poděkování – nedož. 90. narozeniny)

Středa - 01. červen 2011

07:30 - mše sv. v kostele ve Studenci
16:00 - mše sv. v Roztokách
18:00 - mše sv. v Čisté u Horek

Čtvrtek - 02. červen 2011

08:00 - mše sv. v kostele ve Studenci (Začátek noveny k duchu sv.)
18:00 - mše sv. Josefově (poutní mše pana faráře)

Pátek - 03. červen 2011

07:30 - mše sv. v Roztokách
16:00 - mše sv. v Zálesní Lhotě
18:00 - mše sv. v kostele ve Studenci (Za Frant. Krupku)

Sobota - 04. červen 2011

07:30 - mše sv. v kapli na faře ve Studenci (Za rodiče Štemberovy a goliášovy a děti)
18:00 - mše sv. v Čisté u Horek

Neděle - 05. červen 2011

08:00 - mše sv. v kostele ve Studenci (Za děti) (První svaté přijímání dětí)
09:30 - mše sv. v Roztokách
14:30 - mše sv. u kapličky v Martinicích
11:00 - mše sv. v kostele v Zálesní Lhotě
11:00 - bohoslužba v Čisté u Horek

Příležitostná oznámení

  • Děkujeme všem, kdo se podíleli na přípravě a organizaci noci kostelů, bylo to pěkné
  • Za týden se uskuteční třetí sbírka na nové lavice v kostele. Druhá sbírka minulý týden vynesla přes 15.OOO,- Kč, děkujeme všem, zaplať Pán Bůh