Ohlášky 6. velikonočního týdne (2012)

Neděle - 13. květen 2012 (6. neděle velikonoční)

08:00 - mše sv. v kostele ve Studenci (Za Frant. Chrtka, rod Chrtků a Háků)
09:30 - mše sv. v Roztokách
11:00 - mše sv. v Čisté u Horek
11:00 - bohoslužba v kostele v Zálesní Lhotě
17:00 - mše sv. v Zálesní Lhotě (V době školního vyučování)
18:00 - májová ve Studenci
19:30 - májová ve Roztokách

Pondělí - 14. květen 2012

07:30 - mše sv. v kapli na faře ve Studenci
18:30 - Výstav NSO v kostele ve Studenci

Úterý - 15. květen 2012

18:30 - mše sv. v kostele ve Studenci (Za Manžele šubrtovy, rodiče a Sourozence)

Středa - 16. květen 2012 (svátek sv. Jana Nepomuckého)

07:30 - mše sv. v kostele ve Studenci
18:00 - mše sv. v Roztokách
19:00 - Výstav NSO v kostele ve Studenci s májovou

Čtvrtek - 17. květen 2012 (slavnost NANEBEVSTOUPENÍ PÁNĚ)

07:15-07:45 - Výstav NSO v kostele ve Studenci
08:00 - mše sv. v kostele ve Studenci
18:00 - mše sv. v Josefově (Poutní mše pana faráře)

Pátek - 18. květen 2012

16:00 - mše sv. v Zálesní Lhotě
18:00 - mše sv. v kostele ve Studenci (Za Vlastu Tauchmanovou a rodiče)

Sobota - 19. květen 2012


18:00 - mše sv. v Čisté u Horek

Neděle - 20. květen 2012 (7. NEDĚLE VELIKONOČNÍ)

Oslava slavnosti NANEBEVSTOUPENÍ PÁNĚ
08:00 - mše sv. v kostele ve Studenci (Za Janu Imlaufovu)
09:30 - mše sv. v Roztokách
11:00 - bohoslužba v Čisté u Horek
11:00 - mše sv. v kostele v Zálesní Lhotě (Poutní slavnost)
18:00 - májová ve Studenci
19:30 - májová ve Roztokách

Příležitostná oznámení

  • Pan farář zve všechny ministranty a děti k účasti na diecézním setkání dětí s otcem biskupem v HK. Sraz je na nádraží ve Staré Pace v sobotu kolem 7. hodiny, návrat odpoledne
  • Pan farář byl vyzván k výměně zámku a klíčů od Studeneckého kostela, informace na faře