Ohlášky 7. týdne v mezidobí (2011)

Neděle – 20. února 2011 (7. neděle v mezidobí)

08:00 – mše sv. v kostele ve Studenci (za Vlastu Tauchmanovou)
09:30 – mše sv. v Roztokách
11:00 – mše sv. v kostele v Čisté u Horek
11:00 – bohoslužba v Zálesní Lhotě
več. modlitba ve Studenci není

Pondělí – 21. února 2011

mše sv. ve Studenci dnes není

Úterý – 22. února 2011 (SVÁTEK STOLCE SVATÉHO PETRA)

18:30 – mše sv. v kostele ve Studenci (za Boží ochr. a pomoc)

Středa – 23. února 2011 (pam. sv. Polykarpa, biskupa a mučedníka)

07:30 – mše sv. v kapli na faře ve Studenci
16:00 – mše sv. v  Roztokách
18:00 – mše sv. v Čisté u Horek

Čtvrtek – 24. února 2011

08:00 – mše sv. v kostele ve Studenci

Pátek – 25. února 2011

07:30 – mše sv. v Roztokách
16:00 – mše sv. v Zálesní Lhotě
18:00 – mše sv. v kostele ve Studenci (ke cti smrtelné úskosti Páně v Getsemanech)

Sobota – 26. února 2011

07:30 – mše sv. ve Studenci nebude
18:00 – mše sv. v Čisté u Horek

Neděle – 27. února 2011 (8. neděle v mezidobí)

08:00 – mše sv. v kostele ve Studenci (za rod Háků a Chrtků)
09:30 – mše sv. v Roztokách
11:00 – mše sv. v kostele v Zálesní Lhotě
11:00 – bohoslužba v Čisté u Horek
17:30 – več. modlitba ve Studenci

Příležitostná oznámení:

  • Příští neděli se v farních kostelích uskuteční sbírka zvaná SVATOPETRSKÝ HALÉŘ
  • Příští týden bude naše farnost hostit kapelu mladých lidí z litoměřické diecéze v rámci přátelské návštěvy, zahrají při mši
  • Obnovený Boží Hrob – oltář byl zkolaudován, prosba restaurátora bude přečtena při této mši