Ohlášky 7. velikonočního týdne (2018)

Neděle - 13. květen 2018 (neděle PO NANEBEVSTOUPENÍ PÁNĚ)

08:00 - mše sv. v kostele ve Studenci
09:30 - mše sv. v Roztokách
11:00 - mše sv. v Zálesní Lhotě
11:00 - bohoslužba v Čisté u Horek
18:00 - májová ve Studenci
19:15 - májová v Roztokách

Pondělí - 14. květen 2018

mše sv ve Studenci nebude

Úterý - 15. květen 2018

18:00 - mše sv. v kostele ve Studenci

Středa - 16. květen 2018 (SVÁTEK SV. JANA NEPOMUCKÉHO, KNĚZE A MUČ.)

POUTNÍ MŠE SV. JANA NEPOMUCKÉHO
07:30 - mše sv. v kostele ve Zálesní Lhotě (ZA JOSEFA MÜHLA, MANŽELKU A DĚTI)
18:00 - mše sv. v Roztokách
20:00 - mše sv. v kostele ve Zálesní Lhotě (POUTNÍ MŠE SV. TRADIČNÍ RITUS)

Čtvrtek - 17. květen 2018

07:30 - adorace v kostele ve Studenci
08:00 - mše sv. v kostele ve Studenci
18:00 - mše sv. v Čisté u Horek

Pátek - 18. květen 2018

16:00 - mše sv. v Zálesní Lhotě
18:00 - mše sv. v kostele ve Studenci (ZA OLDŘICHA PETERKU A PRIMÁŘE ŠMEJKALA)

Sobota - 19. květen 2018

07:30 - mše sv. v kostele ve Studenci (ZA ZEMŘELÉ RODIČE)
12:00 - svatba v kostele ve Studenci (ALŽBĚTA A JAN)
18:00 - mše sv. v kostele v Čisté u Horek
19:30 - adorace v kostele ve Studenci (SVATODUŠNÍ VIGILIE STUDENEC)

Neděle - 20. květen 2018 (SLAVNOST SESLÁNÍ DUCHA SV.)

08:00 - mše sv. v kostele ve Studenci
09:30 - mše sv. v Roztokách
11:00 - mše sv. v Zálesní Lhotě (POUTNÍ SLAVNOST SV. JANA NEPOMUCKÉHO)
11:00 - bohoslužba v Čisté u Horek
16:30 - mše sv. v Zálesní Lhotě (TRADIČNÍ RITUS)
18:00 - májová ve Studenci
19:15 - májová v Roztokách

Příležitostná oznámení

  • Svatba snoubenců Alžběty a Jana se koná v sobotu 19. 5. od 12. 00 v kostele Studenec
  • KONCERT smíšeného pěveckého sboru CAMPONOTUS z Jilemnice se koná v kostele v Zálesní Lhotě v Pátek 25. května od 19 h. Informace jsou na plakátu
  • Poděkování patří našim farnicím za páteční úklid fary