Ohlášky 8. týdne v mezidobí (2011)

Čtvrtek - 27. leden 2011

08:00 - mše sv. v kostele ve Studenci (Za rod Háků a Chrtků)
09:30 - mše sv. v Roztokách
11:00 - mše sv. v kostele v Zálesní Lhotě
11:00 - bohoslužba v Čisté u Horek
17:30 - več. modlitba ve Studenci

Pátek - 28. leden 2011

07:30 - mše sv. v kapli na faře ve Studenci

Úterý - 1. únor 2011

18:30 - mše sv. v kostele ve Studenci

Středa - 2. únor 2011

07:30 - mše sv. v kapli na faře ve Studenci
16:00 - mše sv. v Roztokách
18:00 - mše sv. v Čisté u Horek

Čtvrtek - 3. únor 2011

08:00 - mše sv. v kostele ve Studenci

Pátek - 4. únor 2011

07:30 - mše sv. v Roztokách
16:00 - mše sv. v Zálesní Lhotě
18:00 - mše sv. v kostele ve Studenci

Sobota - 5. únor 2011

07:30 - mše sv. v kostele ve Studenci
18:00 - mše sv. v Zálesní Lhotě

Neděle - 6. únor 2011

08:00 - mše sv. v kostele ve Studenci (Za Stanislava Klímu a rodinu)
09:30 - mše sv. v Roztokách
11:00 - mše sv. v kostele v Čisté u Horek
11:00 - bohoslužba v Zálesní Lhotě
17:30 - več. modlitba ve Studenci

Příležitostná oznámení

  • Dnešní neděli se v farních kostelích koná sbírka zvaná SVATOPETRSKÝ HALÉŘ
  • Dnes naše farnost hostí kapelu mladých lidí z litoměřické diecéze v rámci přátelské návštěvy, zahrají při mši
  • Na faře je obnovena farní kronika, začínajíci od loňského biřmování, a pokračuje přez opravu střechy v Čisté a renovaci Božího hrobu ve Studenci
  • V předsíni bude zhotovena nástěnka, která bude věnována sbírkám a splátkám nových lavic našeho kostela, které už se zhotovují
  • Na Čistou se minule vybralo 5.675,- Kč, Pán Bůh zaplať