Ohlášky 8. týdne v mezidobí (2012)

Neděle - 27. květen 2012 (SESLÁNÍ DUCHA SVATÉHO)

08:00 - mše sv. v kostele ve Studenci (Za rodinu Tomášovu a Kolmanovu)
09:30 - mše sv. v Roztokách
11:00 - mše sv. v Čisté u Horek
11:00 - bohoslužba v kostele v Zálesní Lhotě
17:00 - mše sv. v Zálesní Lhotě (V době školního vyučování)
18:00 - májová ve Studenci
19:30 - májová ve Roztokách

Pondělí - 28. květen 2012

mše sv. ve Studenci nebude
18:30 - Výstav NSO v kostele ve Studenci

Úterý - 29. květen 2012

18:30 - mše sv. v kostele ve Studenci

Středa - 30. květen 2012 (pam. sv. Zdislavy z Lemberka)

07:30 - mše sv. v kostele ve Studenci
18:00 - mše sv. v Roztokách
19:00 - Výstav NSO v kostele ve Studenci s májovou

Čtvrtek - 31. květen 2012 (Svátek Navštívení Panny Marie)

07:15-07:45 - Výstav NSO v kostele ve Studenci
08:00 - mše sv. v kostele ve Studenci
18:00 - mše sv. v Čisté u Horek
19:00 - májová ve Zálesní Lhotě

Pátek - 01. červen 2012 (první pátek, pam. sv. Justina, muč.)

16:00 - mše sv. v Zálesní Lhotě
18:00 - mše sv. v kostele ve Studenci

Sobota - 02. červen 2012 (první sobota)

07:30 - mše sv. v kostele ve Studenci
18:00 - mše sv. v Čisté u Horek

Neděle - 03. červen 2012 (SLAVNOST NESVĚTĚJŠÍ TROJICE)

08:00 - mše sv. v kostele ve Studenci
09:30 - mše sv. v Roztokách
11:00 - bohoslužba v Čisté u Horek
11:00 - mše sv. v kostele v Zálesní Lhotě

Příležitostná oznámení

  • V sobotu 2. 6. ve 13. 3O hod. je v kostele první svatá zpověď a za týden první sv. přijímání
  • Poutě na Táboře u Lomnice nad Popelkou jsou na plakátu, úterý svatoduš.– pan biskup od 10 hod.
  • Měsíc červen je zasvěcen církevním modlitbám k Nejsvětějšímu Srdci Páně. Prosíme pamatujte.
  • Prosíme všechny aby jako loni pomohli s přípravou oslav svátku Božího Těla, zhruba zavedeným způsobem.