Ohlášky 9. týdne v mezidobí (2011)

Neděle - 6. březen 2011

08:00 - mše sv. v kostele ve Studenci (Za Stanislava Klímu a rodinu)
09:30 - mše sv. v Roztokách
11:00 - mše sv. v kostele v Čisté u Horek
11:00 - bohoslužba v Zálesní Lhotě
17:30 - več. modlitba ve Studenci

Pondělí - 7. březen 2011

07:30 - mše sv. v kapli na faře ve Studenci (Za Frant. Špidlenovou a rodiše)

Úterý - 8. březen 2011

18:30 - mše sv. v kostele ve Studenci

Středa - 9. březen 2011

16:00 - mše sv. v Roztokách
18:00 - mše sv. v kostele ve Studenci

Čtvrtek - 10. březen 2011

08:00 - mše sv. v kostele ve Studenci

Pátek - 11. březen 2011

07:30 - mše sv. v Roztokách
16:00 - mše sv. v Zálesní Lhotě
18:00 - mše sv. v kostele ve Studenci (Za růženu Horáčkovou a manžela)

Sobota - 12. březen 2011

07:30 - mše sv. v kostele ve Studenci
18:00 - mše sv. v Čisté u Horek

Neděle - 13. březen 2011

08:00 - mše sv. v kostele ve Studenci (Na poděkování)
09:30 - mše sv. v Roztokách
11:00 - mše sv. v kostele v Zálesní Lhotě
11:00 - bohoslužba v Čisté u Horek
15:00 - křížová cesta ve Studenci (Třeba rozdělit)

Příležitostná oznámení

  • Minulou neděli sbírka zvaná SVATOPETRSKÝ HALÉŘ vynesla ve Studenci 6.265,-Kč
  • Sv. otec Benedikt XVI. jmenoval mons. Jana Vokála 25. královéhradeckým biskupem
  • Na faře je obnovena farní kronika
  • Setkání dětí proběhne v sobotu 19. března v Jičíně. Odjezd autobusem v 7. 50 od kostela. Přihlásit se děti mohou u p. Evy Tauchmanové a p.Horáčkové
  • Novým Hradeckým biskupem je třiapadesátiletý vatikánský úředník Jan Vokál. Narodil se v roce 1958 v Hlinsku v Čechách. V roce 1983 emigroval z republiky kvůli studiím, je odborníkem na kybernetiku a počítače a je dvojnásobným doktorem obojího práva. Působil v Římě a ve Spojených Státech. Poslední roky pracoval na státním sekretariátu ve Vatikánu. Děkujeme za vyslyšení našich modliteb za nového biskupa.