Ohlášky a bohoslužby v týdnu 11.11.-17.11. 2019

Pořad bohoslužeb 11.11.-17.11.2019:

Úterý 12. listopadu – pam. sv.Josafata, biskupa a mučedníka

                            18:00 – Studenec

Středa 13. listopadu – památka sv.Anežky České, panny

                            16:30 – Roztoky u Jilemnice

Čtvrtek 14. listopadu

           8:00 – Studenec – od 7:30 adorace

Pátek 15. listopadu

           18:00 – Studenec

Sobota 16. listopadu

                  17:00 – Čistá u Horek – s nedělní platnosti

Neděle 17. listopadu – 33. neděle v mezidobí

                            8:00 – Studenec – Za Josefa a Annu Kuříkovy a celý rod

                            9:30 – Roztoky u Jilemnice

                            11:00 – Zálesní Lhota

                            11:00 – Čistá u Horek – bohoslužba slova

⁕⁕⁕

  • 3.960Kč, tolik se vybralo při minulé sbírce. Děkujeme!
  • Ve středu 13.listopadu od 17h se na faře koná misijní klubko pro děti do 15 let. Srdečně zveme!
  • Následně se od 19h uskuteční ustavující zasedání pastorační rady. Pokud byste chtěli, můžete být při tom; zasedání jsou veřejnosti přístupná ☺.
  • V pátek 15.listopadu v rámci večerní bohoslužby proběhne společné udílení svátosti pomazání nemocných. Darem této svátosti je útěcha, pokoj a odvaha, aby člověk snáze překonal potíže, které působí vážná nemoc nebo slabost stáří. V Čisté bude možné tuto svátost přijmout v sobotu 16.listopadu při večerní bohoslužbě, v Roztokách a v Zálesní Lhotě v rámci bohoslužby nedělní 17.listopadu. Nebojte se tuto svátost přijmout.
  • Příští neděle 17. listopadu je také Dnem Bible. Bude možné přispět do speciální sbírky, jejíž výtěžek bude rozdělen mezi České katolické biblické dílo (25%) a Českou biblickou společnost (75%). Podpoří překlady Bible v Guatemale, Moldavsku, Nepálu, Papui Nové Guineji a ve Rwandě.