Ohlášky a bohoslužby v týdnu 14.10.-20.10. 2019

Pořad bohoslužeb 14.10.-20.10.2019:

Úterý 15. října – památka sv.Terezie od Ježíše

                   18:00 – Studenec

Středa 16. října

                   18:00 – Roztoky u Jilemnice

Čtvrtek 17. října – památka sv.Ignáce Antiochijského

8:00 – Studenec – od 7:30 adorace

Pátek 18. října – svátek sv.Lukáše, evangelisty

18:00 – Studenec

Sobota 19. října

         11:00 – Studenec – Mons. Jan Baxant

                   18:00 – Čistá u Horek – s nedělní platnosti

Neděle 20. října – 29. neděle v mezidobí – misijní neděle

                   8:00 – Studenec

                   9:30 – Roztoky u Jilemnice

                   11:00 – Zálesní Lhota

                   11:00 – Čistá u Horek – bohoslužba slova

⁕⁕⁕

  • Sbírka z minula vynesla 5.480Kč. Děkujeme!
  • Sbírka příští neděle bude věnována podpoře Papežských misijních děl.
  • Po nedělní mši 20.října jste zváni do misijní cukrárny na faře!
  • Ve středu 16.října od 17h začíná v kostele ve Studenci příprava na biřmování pod vedením pana Pavla Šimůnka z Libštátu. Ačkoli tedy příští rok nebude svátost biřmováni ve Studenci udělována, je možné absolvovat tuto přípravu a svátost přijmout na jiném místě.