Ohlášky a bohoslužby v týdnu 1.6.-7.6.

Úterý 2. června

18:00 – Studenec (od 17:30 adorace)

Středa 3. června – Památka sv. Karla Lwangy a druhů, mučedníků

17:00 – Roztoky u Jilemnice

Čtvrtek 4. června – Svátek Ježíše Krista, nejvyššího a věčného kněze

8:00 – Studenec (od 7:30 adorace) – Na poděkování a stálou ochranu

Pátek 5. června – Památka sv. Bonifáce, biskupa a mučedníka

15:00 – Studenec – Zádušní mše za Ludmilu Jiranovou

18:00 – Studenec – Za studenty, které čeká důležitá zkouška

Sobota 6. června

8:00 – Studenec

18:00 – Čistá u Horek s nedělní platnosti

Neděle 7. června – Slavnost Nejsvětější Trojice

8:00 – Studenec – Za Miloslava Bartoně a rodiče

9:30 – Roztoky u Jilemnice

11:00 – Zálesní Lhota

11:00 – Čistá u Horek – bohoslužba slova

18:00 – Studenec

⁕⁕⁕

  • Sbírka z minulé neděle vynesla ve Studenci 3.384Kč. Děkujeme!
  • V pátek večer od 19h se na faře uskuteční informativně-organizační schůzka před 1. sv. přijímáním dětí. Zveme všechny rodiče!
  • Úmysly úterní adorace:
    • Na poděkování za zdárnou operaci, dobrou léčbu a za modlitby.
    • Za uzdravení vztahů v rodině.
    • Za pokoru.
  • Nadále platí dispenz diecézního biskupa od fyzické účasti na nedělní bohoslužbě pro všechny věřící. Neúčast je možno nahradit přítomností na kterékoli mši v týdnu, domácí bohoslužbou slova a duchovním svatým přijímáním nebo sledováním bohoslužeb on-line.