Ohlášky a bohoslužby v týdnu 28.10.-3.11.2019

Pořad bohoslužeb 28.10.-3.11.2019:

Úterý 29. října

                                    18:00 – Studenec

Středa 30. října – Svátek posvěcení katedrály Sv.Ducha

                                    16:30 – Roztoky u Jilemnice

Čtvrtek 31. října

          8:00 – Studenec – od 7:30 adorace - Za Jaroslava Středu

Pátek 1. listopadu – Slavnost Všech svatých

                 18:00 – Studenec

Sobota 2. listopadu – Vzpomínka na všechny věrné zemřelé

                                     8:00 – Studenec – Za P.Vincence Říhu a P.Arnolda Jokela

                                     9:30 – Roztoky u Jilemnice

                                     17:00 – Čistá u Horek – s nedělní platnosti

Neděle 3. listopadu – 31. neděle v mezidobí

                                    8:00 – Studenec

                                    9:30 – Roztoky u Jilemnice

                                    11:00 – Zálesní Lhota

                                    11:00 – Čistá u Horek – bohoslužba slova

⁕⁕⁕

  • V rámci sbírky na misie se vybralo ve Studenci 13.450Kč (v kostele) 9.500Kč (misijní cukrárna), v Roztokách 5.082Kč, v Zálesní Lhotě 1.660Kč a v Čisté 1.520Kč. Děkujeme!
  • 1. listopadu odpoledne a 2. listopadu po celý den můžete při návštěvě kteréhokoliv kostela získat plnomocné odpustky pro duše v očistci. Kromě obvyklých podmínek (sv. smíření, sv. přijímání, modlitba na úmysl Svatého otce a vyloučení zalíbení ve hříchu, a to i lehkém) je podmínkou pomodlit se při návštěvě kostela modlitbu Páně a vyznání víry. Od 1. do 8. listopadu můžete získat plnomocné odpustky pro duše v očistci, jestliže při splnění obvyklých podmínek navštívíte hřbitov a pomodlíte se tam třeba jen v duchu za zemřelé.
  • V sobotu po ranní mši bude následovat „dušičková“ pobožnost na hřbitově ve Studenci.
  • V sobotu 2.listopadu od 19:30 proběhne v kostele ve Studenci Večer chval. Srdečně zveme!
  • 2.kolo voleb do farní pastorační rady proběhne příští neděli 3.listopadu. Na volebním lístku můžete označit 1 až 5 kandidátů. Za pomoc a spolupráci děkuji volební komisi.
  • V pátek 15.listopadu v rámci večerní bohoslužby proběhne společné udílení svátosti pomazání nemocných. Darem této svátosti je útěcha, pokoj a odvaha, aby člověk snáze překonal potíže, které působí vážná nemoc nebo slabost stáří. V Čisté bude možné tuto svátost přijmout v sobotu 16.listopadu při večerní bohoslužbě, v Roztokách a v Zálesní Lhotě v rámci bohoslužby nedělní 17.listopadu. Nebojte se tuto svátost přijmout.