Ohlášky a bohoslužby v týdnu 30.9.-6.10. 2019

Pořad bohoslužeb 30.9.-6.10.2019:

Úterý 1. října – Památka sv. Terezie z Lisieux, panny

                   18:00 – Studenec

Středa 2. října – Památka sv. andělů strážných

                   18:00 – Roztoky u Jilemnice

Čtvrtek 3. října

        8:00 – Studenec – od 7:30 adorace

Pátek 4. října – Památka sv. Františka z Assisi

       17:00 !!! – Studenec

Sobota 5. října

                   8:00 – Studenec

                   18:00 – Čistá u Horek – s nedělní platnosti

Neděle 6. října – 27. neděle v mezidobí

                   8:00 – Studenec

                   9:30 – Roztoky u Jilemnice

                   11:00 – Zálesní Lhota – bohoslužba slova

                   11:00 – Čistá u Horek – posvícení

⁕⁕⁕

  • Děkuji všem, kdo se obětavě zapojili do brigády na úklid dřeva!
  • Sbírka z minula vynesla 3.395Kč. Děkujeme!
  • Startují volby do pastorační rady. V prvním kole na připravené volební lístky navrhujete své kandidáty (starší 18let, příslušející do farnosti Studenec). Lístky budete moci odevzdat do připravené volební schránky příští neděli. Následně z vašich návrhu bude sestavena kandidátní listina pro druhé kolo voleb.
  • V rámci oslav výročí posvěcení kostela v Roztokách vystoupí tamtéž v pátek 11.října od 19h soubor SoliDeo. Srdečně zveme!