Ohlášky na Slavnost Zjevení Páně (2013)

Neděle - 06. leden 2013 (SLAVNOST ZJEVENÍ PÁNĚ)

08:00 - mše sv. v kostele ve Studenci (Farnost)
09:30 - mše sv. v Roztokách
11:00 - bohoslužba v Čisté u Horek
11:00 - mše sv. v Zálesní Lhotě

Sobota - 07. leden 2013

mše sv. v kostele ve Studenci nebude
17:30 - Výstav NSO v kostele ve Studenci

Úterý - 08. leden 2013

18:00 - mše sv. v kostele ve Studenci

Středa - 09. leden 2013

07:30 - mše sv. v kapli na f. ve Studenci
17:00 - mše sv. v Roztokách
18:00 - Výstav NSO v kostele ve Studenci
18:00 - mše sv. v kostele ve Studenci

Čtvrtek - 10. leden 2013

07:15-07:45 - Výstav NSO v kostele ve Studenci
08:00 - mše sv. v kostele ve Studenci
17:00 - mše sv. v Čisté u Horek

Pátek - 11. leden 2013

16:00 - mše sv. v Zálesní Lhotě
18:00 - mše sv. v kostele ve Studenci (Za Josefa a Marii Erbanovy a celý rod)
20:00 - adorace v Roztokách

Sobota - 12. leden 2013

07:30 - mše sv. v kapli na f. ve Studenci
17:00 - mše sv. v Čisté u Horek

Neděle - 13. leden 2013 (svátek křtu páně)

08:00 - mše sv. v kostele ve Studenci (Za Farnost)
09:30 - mše sv. v Roztokách
11:00 - mše sv. v Zálesní Lhotě
11:00 - bohoslužba v Čisté u Horek

Příležitostná oznámení

  • Dnes, 6. 1. se koná Tříkrálová koleda. Požehnání koledníkům, zázemí na faře
  • Termínovaný vklad na výmalbu kostela se může otevřít ve spořitelně. Kontaktní osobou pro seniory a ostatní je Judr. Jan Kuřík, tel. 724545092, statutární osobou fondu je pan farář