Ohlášky a pořad bohoslužeb v týdnu 25.5.-31.5.2020

Úterý 26. května – Památka sv. Filipa Neriho, kněze

18:00 – Studenec (od 17:30 adorace) – Za rodinu Tomášovu

Středa 27. května

17:00 – Roztoky u Jilemnice

Čtvrtek 28. května

8:00 – Studenec (od 7:30 adorace)

Pátek 29. května

18:00 – Studenec – Za Norberta Nejedlého

Sobota 30. května – Památka sv. Zdislavy

18:00 – Čistá u Horek s nedělní platnosti

Neděle 31. května – Slavnost Seslání Ducha svatého

8:00 – Studenec

9:30 – Roztoky u Jilemnice

11:00 – Zálesní Lhota

11:00 – Čistá u Horek – bohoslužba slova

18:00 – Studenec

⁕⁕⁕

  • Sbírka z minulé neděle na pronásledované křesťany vynesla ve Studenci 10.730Kč, v Roztokách 950Kč, v Zálesní Lhotě 2.080Kč. Děkujeme!
  • Sbírka z příští neděle bude určena na podporu pastoračních aktivit v diecézi.
  • Ve čtvrtek 28.května od 15h na faře začíná bezprostřední příprava dětí na 1.sv.přijímání, které by mělo proběhnout 28.června na studeneckou pouť.
  • Okénko z pastorační rady: Noc kostelů se letos uskuteční v pátek 12.června v omezeném režimu. Farní den plánovaný na neděli 14.června se přesouvá na neděli 13.září.
  • Ačkoli se od pondělí 25. května budou moci pořádat akce s účastí do 300 lidí, stále zůstávají v platnosti hygienická opatření, např. 2m rozestupy, roušky. Proto i nadále budou v neděli ve Studenci 2 bohoslužby (ráno a večer) tak, aby se účast věřících snáze „rozložila“.
  • Nadále také platí dispenz diecézního biskupa od fyzické účasti na nedělní bohoslužbě pro všechny věřící. Fyzickou neúčast je možno nahradit domácí bohoslužbou slova a duchovním svatým přijímáním nebo sledováním bohoslužeb on-line.