Ohlášky pro týden 23.11.-29.11. - aktualizace

Pondělí 23. listopadu – Slavnost sv. Klementa I., papeže a mučedníka

8:00 – Studenec – vzhledem k očekávanému počtu účastníků bez seznamu

Úterý 24. listopadu – Památka sv. Ondřeje Dung Laca, kněze a druhů mučedníků

18:00 – Studenec (od 17:30 adorace) – vzhledem k očekávanému počtu účastníků bez seznamu

Středa 25. listopadu

17:00 – Roztoky u Jilemnice

Čtvrtek 26. listopadu

8:00 – Studenec (od 7:30 adorace) – vzhledem k očekávanému počtu účastníků bez seznamu

Pátek 27. listopadu

18:00 – Studenec – pro účast se, prosím, zapište do seznamu

Sobota 28. listopadu

17:00 – Čistá u Horek s nedělní platnosti

Neděle 29. listopadu – 1. neděle adventní

8:00 – Studenec – pro účast se, prosím, zapište do seznamu

11:00 – Čistá u Horek – bohoslužba slova

14:00 – 16:00 – možnost individuálně přistoupit ke sv. přijímání

18:00 – Studenec – pro účast se, prosím, zapište do seznamu

⁕⁕⁕

  • Letos je možné získat plnomocné odpustky po celý měsíc listopad.
  • Podmínky pro získání plnomocných odpustků: daný den přijmout eucharistii, navštívit hřbitov a pomodlit se tam za zemřelé, pomodlit se na úmysl Svatého otce, v okruhu těchto dní vykonat svátost smíření.
  • Kromě toho senioři, nemocní a všichni, kteří z vážných důvodů v souvislosti s epidemií nemohou opustit své bydliště, mohou získat plnomocné odpustky pro zemřelé také doma, pokud se pomodlí před Ježíšovým či Mariiným obrazem. Obvyklé podmínky (svátost smíření a eucharistie) lze splnit, jakmile to bude možné.