Ohlášky Slavnosti Seslání Ducha Svatého (2011)

Neděle - 12. červen 2011

08:00 - mše sv. v kostele ve Studenci (Za farnost)
09:30 - mše sv. v Roztokách
11:00 - mše sv. v Čisté u Horek
11:00 - bohoslužba v kostele v Zálesní Lhotě

Pondělí - 13. červen 2011

07:30 - mše sv. kostele ve Studenci
18:30 - Výstav NSO v kostele ve Studenci

Úterý - 14. červen 2011

18:30 - mše sv. v kostele ve Studenci (Za rodinu Exnerovu a Havrdovu)

Středa - 15. červen 2011

07:30 - mše sv. v kostele ve Studenci
16:00 - mše sv. v Roztokách
18:00 - mše sv. v Čisté u Horek
19:00 - Výstav NSO v kostele ve Studenci

Čtvrtek - 16. červen 2011

07.15-07.40 – Výstav NSO v kostele ve Studenci
08:00 - mše sv. v kostele ve Studenci

Pátek - 17. červen 2011

07:30 - mše sv. v Roztokách
16:00 - mše sv. v Zálesní Lhotě
18:00 - mše sv. v kostele ve Studenci (Poděk. za 90 let života)

Sobota - 18. červen 2011

07:30 - mše sv. v kapli na faře ve Studenci
18:00 - mše sv. v Čisté u Horek

Neděle - 19. červen 2011


08:00 - mše sv. v kostele ve Studenci (Za otce biskupa)
09:30 - mše sv. v Roztokách
11:00 - mše sv. v kostele v Zálesní Lhotě
11:00 - bohoslužba v Čisté u Horek

Příležitostná oznámení

  • Třetí sbírka na nové lavice v kostele vynesla 11 320,- Kč. Zaplať Pán Bůh
  • Dnes má být správně sbírka na potřeby diecéze HK