Ohlášky Svatého týdne (2013)

Neděle - 24. březen 2013 (KVĚTNÁ - PAŠIJOVÁ NEDĚLE)

08:00 - mše sv. v kostele ve Studenci
09:30 - mše sv. v Roztokách
11:00 - mše sv. v Zálesní Lhotě
11:00 - bohoslužba Čisté u Horek
15:00 - křížová cesta ve Studenci

Pondělí - 25. březen 2013 (Pondělí svatého týdne)

mše sv. ve Studenci nebude
17: 30 – adorace kostel Studenec

Úterý - 26. březen 2013 (Úterý svatého týdne)

18:00 - mše sv. v kostele ve Studenci

Středa - 27. březen 2013 (Středa svatého týdne)

13:30 - pohřební mše ve Studenci (Danuška Chrtková)
16:30 - mše sv. v Roztokách
18:00 - mše sv. v kostele ve Studenci

Čtvrtek - 28. březen 2013 (ZELENÝ Čtvrtek)

16:00 - mše sv. v Roztokách
18:00 - mše sv. v kostele ve Studenci
Do 20:00 - adorace v zahradě Getsemanské, kostel Studenec

Pátek - 29. březen 2013 (VELKÝ Pátek)

09:00 - křížová cesta ve Studenci
15:00 - bohosl. křížové cesty v Čisté u Horek
17:00 - Velkopáteční obřady ve Studenci
19:00 - Velkopáteční obřady v Roztokách
Od 12.hodiny – zpřístupnění kostela ve Studenci k modlitbě

Sobota - 30. březen 2013 (BÍLÁ Sobota)

08:00 - modlitba u Božího hrobu ve Studenci
Do 19:00 - adorace u Božího hrobu, kostel Studenec
18:00 - obřady v Roztokách
20:30 - obřady ve Studenci

Neděle - 31. březen 2013 (SLAVNOST ZmrtvýchvstÁNÍ PÁNĚ)

08:00 - mše sv. v kostele ve Studenci
09:30 - mše sv. v Roztokách
11:00 - mše sv. v Zálesní Lhotě
11:00 - bohoslužba v Čisté u Horek